Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Missvisande om tågens sänkta hastigheter

Åren av eftersatt underhåll av järnvägen kommer att ta tid att åtgärda, men det är en högt prioriterad fråga för regeringen. De mediala uppgifterna om behovet av att sänka hastigheter på allt fler sträckor är dessutom missvisande.

Publicerad: 14 september 2016, 12:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om vallöftet om tåg i tid ska uppfyllas krävs, enligt infrastrukturministern, att kraftiga resurser skjuts till.


Ämnen i artikeln:

TågtrafikTransporterMiljö

REPLIK Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Per Bondemark från Näringslivets Transportråd skriver i inlägget Järnvägens ras – försvårar grön omställning om hur bristande underhåll sänker tågens möjligheter att konkurrera med andra transportalternativ vilket försvårar omställningen till hållbara transporter.

Jag kan inte vara mer enig med debattörerna om vikten av ett välfungerande järnvägssystem. Det är också bakgrunden till regeringens kraftfulla förstärkning av järnvägsunderhållet. Med förstärkta resurser kan utvecklingen vända och fler tåg komma och gå i tid.

Låt mig först betona att de mediala uppgifter som cirkulerat om behovet av hastighetsnedsättningar på allt fler sträckor lätt blir missvisande. Ökningen beror på att Trafikverket numer inte bara beskriver faktiska och beslutade nedsättningar, utan också sträckor där det kan finnas risk för sänkt hastighet på grund av anläggningens tillstånd. Detta görs i samverkan med branschen som efterlyst en process där Trafikverket tillsammans med dem arbetar med risker och hanterar dessa tillsammans. Det är alltså ett nytt arbetssätt som syftar till att tydliggöra vilka förutsättningar som råder för ansökan om tåglägen och för att kunna hantera avvikelser i ett tidigt skede.

Åratal av eftersatt underhåll kommer ta tid att komma tillrätta med men med bra kunskap om anläggningens tillstånd blir det lättare att prioritera resurserna rätt och att planera för de nödvändiga avstängningar som krävs vid vissa arbeten i spåret.

Regeringen prioriterar järnvägen högt.  Därför har vi ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med hela 1,34 miljarder. Utöver det aviserade vi nyligen ytterligare en satsning om 200 miljoner 2017 på kapacitetshöjande åtgärder. Med anledning av kommande infrastrukturproposition gör regeringen i budgetpropositionen 2017 även en preliminär bedömning kring behovet av resurser till järnvägsunderhåll för åren 2019-2020 och avsätter därför ytterligare 5,9 miljarder till järnvägsunderhåll. Det gör vi för att vi vet att inte räcker med fina ord. Vallöftet om fler tåg i tid ska infrias och då måste dessa kraftiga resurser skjutas till.

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TågtrafikTransporterMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev