söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Missa inte chansen att spara energi vid renoveringar

Om den nya nationella strategin för energieffektivisering och byggande ska göra någon skillnad måste Boverket och Energimyndigheten ta ett helhetsgrepp i frågan, annars går vi miste om stora möjligheter att minska energiförbrukningen i Sveriges alla byggnader.

Publicerad: 30 oktober 2013, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ByggreglerEnergieffektivisering

Den 1 november redovisar Boverket och Energimyndigheten sitt förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Strategin innebär en stor möjlighet att göra reell skillnad för att minska energiförbrukningen i Sveriges befintliga byggnadsbestånd. Att investera i modern smart belysning vid renoveringar kan halvera energianvändningen och samtidigt öka komfort och kvalitet. Trots denna tydliga sparpotential kommer verksamhetselen, och därmed praktiskt taget all gammal belysning, att utelämnas i strategin.

Det är ingen tvekan om att vi behöver ställa om till ett hållbart energisystem och långsiktigt förbättra våra befintliga byggnaders energiprestanda. EU-kommissionen har identifierat det befintliga byggnadsbeståndet som det område där den absolut största potentialen för energieffektivisering finns. Energieffektivisering i samband med renoveringar är därför avgörande om den totala energiförbrukningen i Sveriges byggnadsbestånd ska kunna minska.

Tack vare den snabba teknikutvecklingen har belysning långt större energisparpotential än någon annan åtgärd inom fastigheter. Investeringar i modern smart belysning vid renoveringar kan därför ge en påtaglig och snabb energieffektivisering. I särskilt gynnsamma fall med ända upp till 80 procent av den el som används för belysning. Trots detta kommer verksamhetselen, och därmed även praktiskt taget all gammal belysning, att utelämnas i den strategi som Energimyndigheten och Boverket snart ska offentliggöra. Att utesluta verksamhetselen ur strategin innebär inte bara att man ignorerar hälften av all elförbrukning i en fastighet, man missar dessutom den del där den största sparpotentialen finns. Samtidigt har Energimyndigheten som mål att energin för belysning i Sverige ska minska med 50 procent till år 2020. Hur detta ska gå ihop har vi svårt att förstå.

Elen är särskilt viktig att titta på när det gäller energieffektivisering av byggnader. Den delas vanligtvis upp i två kategorier: Fastighetsel (utgör 50 procent) och verksamhetsel (utgör 50 procent). Fastighetselen används för fläktar, ventilation och liknande medan verksamhetselen är den el som hyresgästerna använder. Här ingår det mesta av den belysning som finns i lokalen. Energimyndigheten har tidigare konstaterat att belysning utgör den största delen av verksamhetselen och står för hela 25 procent av en fastighets totala elanvändning. Belysningen i lokaler är ofta mycket gammal och är därför en riktig energibov. Energimyndigheten har slagit fast att 46 procent av kontoren, 72 procent av skolorna och 82 procent av vårdlokalerna i Sverige har föråldrad belysning. Det finns med andra ord ett stort antal lokaler som är i behov av renovering.

I Danmark har Boverkets motsvarighet ett helt annat synsätt i frågan. Där tar man med belysningen i sina byggregler även fast detta hör till verksamhetselen och landet har lagstiftade krav på energieffektiv och smart belysning vid renoveringar.

Strategin ska identifiera hinder som begränsar energieffektivisering och innehålla styrmedel och åtgärder för att öka energieffektiviseringen vid renovering av byggnader. De argument som Boverket och Energimyndigheten använder är bland annat att fastighetsägaren inte har någon inblick i eller kan bestämma hur verksamheten använder sin energi. Ofta står hyresgästen för elräkningen och därför saknas incitament för fastighetsägaren att arbeta aktivt för att energiförbrukningen ska minska. Den här problematiken förstår vi till fullo. Men just därför behöver detta hinder omfattas av strategin, så att en lösning på problemet kan komma till stånd.

För en sak är säker, om strategin ska göra någon skillnad måste Boverket och Energimyndigheten ta ett helhetsgrepp kring hindren för energieffektivisering.

Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen

Hans Nilsson, ordförande EnergiEffektiviseringsFöretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev