Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Mer kollektivtrafik för pengarna

Vid årsskiftet träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Den nya lagen öppnar för kommersiella busslinjer även inom ett län, något som fram till nu har varit förbjudet. Inte många utanför branschen känner till detta förbud. Men nu försvinner alltså denna monopolregel. Det är på tiden.

Publicerad: 7 november 2011, 12:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Den svenska marknaden för kollektivtrafik är värd om kring 30 miljarder kronor per år. Det är mycket pengar och det vill till att de används på rätt sätt. Får vi den trafik som medborgarna önskar sig för den kostnaden? Och finns det några framgångsrika metoder för att skapa större nytta för samhället i sin helhet för de pengar som används?

Dagens Samhälles redaktion har nyligen gjort en förtjänstfull granskning av den offentliga marknadens omfattning. Totalt beräknas stat, kommuner och landstings affärer med privata företag uppgå till omkring 800 miljarder kronor per år, ungefär en fjärdedel av hela Sveriges BNP. Trots denna ekonomiska tyngd, finns inte motsvarande uppmärksamhet i debatten om hur dessa affärer går till och vad som är syftet.

Kollektivtrafiken är en bransch som växer. De senaste tio åren har antalet resor ökat med 19 procent från att tidigare i det närmaste ha legat still. Mer än hälften av alla resor sker med buss.

Finansieringen av kollektivtrafik sker dels genom offentlig upphandling, dels med biljettintäkter. I den traditionella trafiken står skattepengar för ungefär hälften av företagens intäkter. Med nya avtalsformer som ger mer betalt till trafikföretagen om de lockar fler resenärer, och en lag som tillåter helt marknadsmässiga resor, så kan fler personer välja att resa kollektivt utan att det offentliga behöver skjuta till medel.

När resenärernas val får ökad betydelse för trafikföretagens intäkter, så leder detta också till en bättre anpassning till de verkliga behov som finns. Resenärer vill inte ha långa väntetider och byten; de vill ha pålitlighet och smidighet.

För att detta ska fungera krävs det så klart att det finns trafikföretag som har nya idéer om vilka busslinjer som skulle kunna köras, men även att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna lyckas ikläda sig sin nya roll. Det kommer inte att fungera om perspektivet är att den upphandlade trafiken är ens egen, medan den kommersiella trafiken är något konkurrerande som ska stängas ute. För resenärernas skull behövs det ett helhetsperspektiv och det är just det perspektivet som myndigheterna behöver anlägga.

Några problem som våra medlemsföretag har råkat ut för är bland annat möjligheten att angöra terminaler och resecentrum och bristande tillgång till informationsplatser och biljettförsäljning. Alla som kör kollektivtrafik behöver få tillgång till offentliga biljettsystem på lika villkor. Det måste helt enkelt bli enklare att välja rätt för resenären.

Även fortsättningsvis kommer de flesta resorna att vara arbetsrelaterade, vi behöver ta oss till och från jobbet på ett smidigt, billigt och förutsägbart sätt. Men genom att släppa in privata företag, kan nya möjligheter upptäckas. Det är inte säkert att de gamla linjerna är anpassade till vad dagens resenärer behöver. Med många mindre förändringar i kollektivtrafikens utbud som adderas, kan vi gradvis utveckla resandet.

De bilburna personer som talar om att åka ”kommunalt” behöver tänka om. Att resa tillsammans kan mycket väl vara en privatsak efter årsskiftet. Det ser vi inom bussbranschen fram emot. Mer resande för pengarna är en målsättning som hela branschen står bakom. Nu är det snart upp till bevis!

Anna Grönlund, förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev