Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Med station Rosengård bryter vi segregationen”

I dag, lördag, invigs station Rosengård i Malmö. Den nya stadstrafiken med tåg börjar gå mellan Malmös västra och östra delar. Invigningen handlar om mycket mer än en station och pendling med pågatåg. Det handlar om att utveckla en stad som alla Malmöbor får tillgång till. Det handlar om att minska segregationen och skapa ett Malmö för alla.

Publicerad: 8 december 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Malmö ska vara en stad för alla och invigningen av station Rosengård är ett steg mot det, skriver kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Jens Ohlsson


Ämnen i artikeln:

TågtrafikMalmöInfrastrukturinvesteringarÖresundsregionen

Efter många års intensivt arbete och flera rättsprocesser börjar pågatåg äntligen trafikera stråket som getts namnet Malmöpendeln, med stopp vid Malmö centralstation, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Malmöpendeln kommer att länka samman stadens östra delar med dess centrala delar.

Infrastruktur och fysiska investeringar ska bidra till att bryta segregation. Station Rosengård och Malmöpendeln blir första steget. En rad efterlängtade investeringar följer, i bostadsbyggande och nya arbetsplatser i eftersatta områden längs sträckan. Att Rosengård fastigheter AB nu kan förverkliga Culture Casbah, ett unikt stadsutvecklingsprojekt innehållande ett spektakulärt landmärke med minst 200 nya bostäder, ett 30-tal verksamhetslokaler och ett nytt landmärke i östra Malmö, alldeles intill den nya stationen är bara ett exempel på vad som kommer att ske i östra Malmö.

Malmö är i startgroparna för den största infrastrukturinvesteringen i staden sedan Citytunneln med fler Malmöexpresslinjer med buss, batteridrivna elbussar och nya cykelstråk.

Runt år 2030 väntas Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland stå klar. Viktiga exportmarknader för företagen kommer att kunna nås snabbare som innebär att Malmö tillsammans med Köpenhamn och Hamburg blir drivande motorer för tillväxt, kultur och möten.

Malmö och Köpenhamn planerar tillsammans världens första internationella metrolinje, Öresundsmetron. När Öresundsmetron står klar ska restiden till Köpenhamn hovedbanegård förkortas med 15 minuter. Möjligheten att snabbt förflytta sig i regionen kommer att utvidga arbetsmarknadsregionen med över en miljon människor och säkra framtida godstrafiksbehov på Öresundsbron genom den avlastning metron ger. I arbetet ska Malmö stad också ta höjd för flera metrostationer inom Malmö.

Malmö befinner sig i ett stort utvecklingssprång. Stadens viktigaste uppgift är att se till att alla Malmöbor tar del av utvecklingen. Nyckeln till det är att fysiska investeringar såsom stationsbyggen och nya buss- och tåglinjer ska kombineras med sociala insatser. Några av dem är av särskilt stor vikt för att minska klyftorna i staden:

Stärkta skolresultat och minskad skolsegregation. De åtta senaste åren har skolresultaten i Malmö stärkts. Staden har avancerat i SKL:s rankning av landets skolkommuner, bara det senaste året från plats 201 till plats 127. Resurserna till skolan behöver fortsatt fördelas efter behov och professionen ska få vara proffs. Skolsegregationen behöver brytas genom att skolor byggs i gränsområden mellan stadsdelar och att nya högstadieskolor byggs i centrala delarna.  
Fler Malmöbor behöver ett arbete. Nästan hälften av alla nya jobb i Skåne växer fram i Malmö. För tredje året i rad sjunker antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara sig. Det är bra men fler Malmöbor måste rustas för att kunna ta de framväxande jobben. Snabbare insatser, bättre möjlighet att utbilda sig till bristyrken, fler extratjänster i stadens verksamheter och ett aktivt näringslivsarbete ska få fler Malmöbor i arbete.

Bostäder för alla. Staden ska jobba med att hitta billigare och bättre lösningar för personer i hemlöshet. Malmös kommunala bostadsbolag ska användas som ett redskap för att både bygga nytt, bygga till rimliga priser och bygga för en blandad stad. Tillsammans med MKB och andra fastighetsägare ska staden se till minst 1 000 ungdomsbostäder byggs till 2022.

Tryggheten måste stärkas. Ett intensivt arbete tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och andra myndigheter görs för att öka tryggheten, men också för att stärka känslan av delaktighet och tillit i hela staden. Det är ett långsiktigt åtagande som kräver att vi är många.

Lördagens invigning av station Rosengård och Malmöpendeln handlar om mycket mer än infrastruktur. Det handlar om att ta ytterligare steg i arbetet med att utveckla ett Malmö för alla. Malmö ska vara en förebild för att bryta segregation.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev