måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Många synskadade stannar hemma

Vi vill kunna röra oss utomhus på egen hand och ta oss tryggt fram i trafiken, skriver Synskadades Riksförbund på Vita Käppens dag.

Publicerad: 14 oktober 2017, 22:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FunktionsvariationKollektivtrafikFunktionsnedsättningTrafik

Idag, den 15 oktober är det "Vita Käppens dag", en dag som uppmärksammas av synskadade världen över. En av många saker som förenar oss med alla andra människor är detta: vi, precis som alla människor, vill leva så självständiga liv som möjligt. Vi vill kunna röra oss utomhus på egen hand och ta oss tryggt fram i trafiken.

Men för oss ligger den möjligheten längre bort. Många synskadade avstår från att på egen hand åka med kollektivtrafiken och att vara ute, utan seende sällskap. En färsk Sifoundersökning om läget för synskadade 2017 visar att så många som 39 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund aldrig reser på egen hand i kollektivtrafiken. Att resa ensam anses helt enkelt för obehagligt och otryggt.

Vi som har en synnedsättning vill se bortom begränsningar som gör att vi inte alltid kan leva som andra. Problemet är otryggheten, som på olika sätt gestaltar sig som hinder för oss.

Du, som en vanlig människa i trafiken kan göra stor skillnad. Det är inte raketforskning, det handlar om något så enkelt som att du ställer din cykel i ett cykelställ i stället för mitt på trottoaren. Eller om att du stannar din bil om du ser en vit käpp.

Den vita käppen är det bästa sättet för en människa med synnedsättning att känna sig för. Men endast sju av tio svenskar vet vad den vita käppen står för. Detta trots att den vita käppen är en internationell symbol för just synskadade. Hjälp oss gärna genom att lära dina bekanta och dina barn om vad den vita käppen signalerar!

Med relativt enkla medel och förbättringar skulle fler synskadade kunna resa kollektivt. Det handlar till exempel om:

■ Fler och bättre hållplatsutrop på stationer, perronger, hållplatser och i fordonen.
■ Mer ledsagning på stationer, knutpunkter och hållplatser.

En fjärdedel av våra medlemmar är utomhus på egen hand mindre än en gång i månaden. Det är för svårt att vara ute i gatumiljön – även i en bekant närmiljö. Storstadsbor med synnedsättning känner sig något mer otrygga än boende på mellanstora och mindre order. För ökad trygghet utomhus krävs:

■ Att gångtrafiken skiljs bättre från bil- och cykeltrafiken.
■ Att övergångsställen blir mer tillgängliga.

Lagen som ger alla gångtrafikanter företräde vid obevakade övergångsställen är livsviktig för oss, men räcker inte för hundraprocentig trygghet. Vi behöver lita på personen bakom ratten – eller styret. Och det kan vi inte alla gånger.

Vi i Synskadades Riksförbund har målet att synskadade självständigt ska kunna röra sig tryggt ute. Men då måste vi kunna komma överens med alla andra ute i samhället om att Vit käpp betyder visa hänsyn. Med andra ord:

■ Stanna ditt fordon om någon med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan eller cykelbanan.
■ Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss.
■ Ställ din cykel i cykelstället så slipper vi snubbla.
■ Saker som står där många går hindrar oss.
■ Lämna taktila, kännbara ledstråk fria från föremål.
■ Tysta elbilar och hybrider behöver varningsljud.
■ Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra.

Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev