Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Lokalt ägd vindkraft driver på energiomställningen

Det är dags att skapa förutsättningar för lokalt delägande i vindkraftverk och ett system som underlättar för privatpersoner att producera egen el. Därigenom driver vi på energiomställningen också på den kommunala nivån.

Publicerad: 23 september 2013, 07:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ElproduktionVindkraft

Vad finns det egentligen för incitament för kommuner att i planprocess och översiktsplan ge utrymme för utbyggnad av förnybara energikällor? Inte särskilt många. Privatpersoner känner sig lätt överkörda om nya vindkraftverk ställs upp i närheten av deras boende och kommuner upplåter mark som annars skulle kunna användas till annat.

Samtidigt vet vi att allmänheten stöder en kraftig omläggning av energisektorn. Sju av tio svenskar vill i framtiden ha en hundra procent förnybar energi, enligt en opinionsundersökning som Novus genomfört i år. Särskilt positiva är den unga generationen, och dessa är även villiga att själva aktivt bidra i omställningen.

Därför krävs det nu åtgärder som skapar incitament och underlättar för energiomställningen även för kommuner och privatpersoner. Miljöpartiet har i riksdagen presenterat ett mål om att 500 000 hushåll inom 5 år ska producera sin egen el. I detta ingår ett nytt politiskt paket med flera konkreta åtgärder.

För det första, ge de berörda rätt till delägande. Vi vill att de som bor i närheten av ett blivande vindkraftverk ska ha rätt att bli delägare genom att köpa andelar i kraftverket. Sammanlagt bör 20 procent av ägandet vara öppet för närboende. Andelar upp till denna nivå som inte köps av närboende ska erbjudas boende i kommunen. Detta system har framgångsrikt använts i Danmark i flera år och lett till att det mesta av vindkraften idag ägs av lokalsamhället.

För det andra, ge kommunerna fastighetsskatten. Vindkraftverk betalar liksom andra kraftverk en årlig fastighetsskatt. I genomsnitt handlar det om cirka 30 000 kronor per år och kraftverk som i dag betalas till statskassan, sammanlagt cirka 60 miljoner kronor per år. Men paradoxalt nog är det kommunerna som gör jobbet. Vi vill att fastighetsskatten ska tillfalla den kommun där vindkraftverken står som en kompensation för deras kostnader och ett erkännande av deras bidrag till energiomställningen.

För det tredje, låt kvitt vara kvitt på elnätet. Den som producerar el och levererar ut den på nätet ska kunna kvitta det mot sin användning. Det kallas nettodebitering och innebär att man bara betalar för den el man använder, vilket borde vara en självklarhet. Men i dag är villkoren olika beroende på vem som äger nätet där man bor. Nettodebitering är avgörande för att göra det attraktivt för privatpersoner att producera egen el med solceller eller vindkraft.

Kommuner och privatpersoner längtar efter att delta i energiomställningen. Med vår nya politik på området får de också den möjligheten.

Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP), riksdagsledamot

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ElproduktionVindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev