Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Löfven måste distansera sig från MP:s dåliga inflytande”

Samtidigt som den svenska regeringen försöker genomföra en maktöverföring till EU inom socialpolitiken åsidosätts andra områden där överstatliga beslut faktiskt behövs. Det gäller inte minst i den för jobb och tillväxt centrala transportpolitiken.

Publicerad: 11 oktober 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är, enligt skribenten, en riskfylld väg regeringen slagit in på när den underkänner den samordnade EU-politiken om klimatmålen och inför extra kostnader på transporter.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TransporterRegeringenKristdemokraterna

Regeringen jobbar just nu envetet för att strömlinjeforma alla EU-länders socialpolitik, vilket exempelvis skulle medföra att utformningen av svensk föräldraförsäkring avgörs av beslutsfattarna i Bryssel.

Det är fel i sak, men agerandet har också fått till följd att samordning åsidosätts på andra politikområden där överstatligt beslutsfattande de facto behövs.

Sverige har en regering som i grunden - påverkad av MP - betraktar transportsektorn som ett problem. Inom EU ses mobilitet och transporter som en möjlighet till ett starkare och mer konkurrenskraftigt Europa. En god välfärd och starka demokratier förutsätter fungerande rörlighet av varor, tjänster och människor.

Att vårt land är glest befolkat innebär att näringslivet är mer beroende av transporter till konkurrenskraftiga priser än länder där avstånden är korta. Hushållen i Sverige är beroende av transporter i allmänhet och bilen i synnerhet för att ta sig till arbete, handla mat, skjutsa barn och annat som hör till livspusslet.

Mot den bakgrunden är det en riskfylld väg regeringen slagit in på när den underkänner den samordnade EU-politiken om klimatmålen och inför extra kostnader på transporter.

Låt mig ge några exempel:

Sverige har redan bland världens högsta bensin- och dieselskatter. Regeringen har trots detta infört automatiska årliga höjningar utan politisk kontroll. Nästa år med hela 30 öre per liter för bensin och 27 öre per liter diesel.

Regeringen har aviserat att vägtransporter ska beläggas med skatt per körd kilometer. Det slår direkt mot jobben i norra Sverige och protesterna har fullt förståeligt varit intensiva.

Regeringen föreslår ett bonus-malus system där malusdelen har en konstruktion som med oroväckande precision slår mot budbilar, hantverkare, barnfamiljer och landsbygd. En vanlig familjebil får höjd skatt med omkring 10 000 kronor de tre första åren.

Regeringen lanserar ett lokalt reduktionspliktssystem för biodrivmedelsinblandning som saknar koppling till de europeiska motsvarigheterna. Förslaget är riskfyllt eftersom det är beroende av faktorer utanför Sveriges kontroll. När stora EU-länder börjar efterfråga biodrivmedel i ökad utsträckning uppstår en brist som kan få priserna på drivmedel att skena i Sverige eftersom vi har det mest långtgående kraven.

I statliga Trafikverkets plan för framtida infrastrukturinvesteringar är resurser till vägar kraftigt begränsade. Detta trots landsbygdens stora beroende av vägtrafik och Trafikverkets egen bedömning av den samhällsekonomiska nyttan. Bara 25 procent av resurserna går till vägar, trots att 85 procent av allt resande i Sverige är vägtrafik.

Regeringen föreslår en flygskatt för inrikesflyg, trots att detta ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och därmed per definition inte leder till minskade utsläpp. Däremot finns risk att detta slår mot regioner som är beroende av goda flygförbindelser.

På samtliga dessa punkter försämras förutsättningarna för att bo och leva i hela Sverige. För näringsliv och företagande är den rödgröna regeringens osynkroniserade transportpolitik i förhållande till EU direkt skadlig.

Politiken måste därför läggas om enligt följande:

Transport- och miljöpolitiska mål samordnas med EU. Den plan som finns inom unionen för hur klimatåtagandet från Parismötet ska genomföras bör Sverige följa. Målet för reducering av utsläpp av klimatgaser från transportsektorn bör ligga kring det europeiska genomsnittet. Det lokala 2030-mål som lanserats i Sverige kan i en europeisk kontext inte uppfattas som seriöst.
Utifrån sitt geografiska läge bör Sverige återfinnas bland de länder som har lägst skatt på resor och avstånd. Ska något land experimentera med extra dyra transporter är det lämpligt att tätbefolkade länder i Centraleuropa går före.

Sätt stopp för den avvikande politiken vad gäller biodrivmedel. Europa är en gemensam marknad, att Sverige ska kunna ha avvikande kvoter och egna priser är inte långsiktigt hållbart.

Avskaffa den automatiska årliga skattehöjningen på drivmedel. Istället bör riksdagen på sedvanligt sätt varje år ta ställning till om skatten ska höjas och i så fall med hur mycket.

Acceptera att nio av tio resor utanför Stockholm sker med vägtrafik. Låga anslag till vägar innebär i praktiken att stora delar av landets befolkning inte omfattas av transportpolitiken.

Det är hög tid att Stefan Löfven distanserar sig från Miljöpartiets dåliga inflytande och för Sverige skadliga politik. Vårt lands transportpolitik måste harmoniseras med övriga EU och utgå från att hela Sverige ska leva.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD), suppleant i Europaparlamentets transportutskott

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev