Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Låt Trafikverket vara motorn i digitaliseringen

Transportsektorn har egenskaper som gör Trafikverket särskilt väl lämpat i rollen som digital föregångare. Alla medborgare, företag och andra organisationer är berörda och verket levererar bastjänsterna – tillgång till infrastruktur – som alla resor och andra transporter vilar på.

Publicerad: 14 december 2017, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Som verksamma inom akademi respektive näringsliv vill vi göra ansvariga inom offentlig sektor, politiker och myndigheter, uppmärksamma på de helt nya möjligheter som den snabba digitaliseringen öppnar. Men hittills har den innovativa kraft som ryms i digitaliseringen i huvudsak fått utrymme i privat sektor. Det är hög tid att det offentliga Sverige tar möjligheterna på allvar. Därför har vi i en skrivelse till Trafikverkets styrelse pekat på verkets möjligheter att ta täten i att göra Sverige till ett föregångsland.

Transportsektorn har egenskaper som gör Trafikverket särskilt väl lämpat i rollen som digital föregångare. Alla medborgare, företag och andra organisationer är berörda, verket levererar bastjänsterna – tillgång till infrastruktur – som alla resor och andra transporter vilar på.

En radikalt förbättrad och samordnad informationsförsörjning kan utgöra ett första och steg på vägen mot ökad digital mognad inom transportsektorn.

Med ett svagt centralt ansvar och bristande systemtänkande på digitaliseringens område riskerar Sverige snart att stå utan relevant infrastruktur för innovationer som kommer att erbjudas andra länders medborgare eller bli beroende av privata aktörer utan samhällsansvar.

I vår skrivelse till verkets styrelse föreslår vi i ett första steg följande sex åtgärder:

1. Etablera en tydlig vision för vilken roll Trafikverket avser att ta i frågor om den digitala infrastrukturen och dess möjligheter att gynna samarbeten och därigenom bättre tillgodose trafikanternas behov och önskemål.

2. Ta initiativet till ett nationellt labb som kan experimentera med lösningar för att tillgodose behovet av trafikdata hos trafikdata hos medborgare, transportsektorn och nya innovativa transportaktörer.

3. Arbeta med öppen källkod och öppna tjänster som huvudalternativ.

4. Bjud in till samarbete mellan parter som redan, till stor del på egen hand och var för sig utvecklar lösning av här antytt slag – taxinäringen, åkeriföretagen, kommuner och internationella företag så som Google och Apple.

5. Stimulera delning och Trafikverkets egen användning av data. Aktörer med data om trafikläge, adresser, hastigheter, rutter, kända störningar kan ha stor ömsesidig nytta av en ökad pool av gemensamma data. En incitamentsstrukturer behöver skapas som gör det förmånligt att dela med sig och få tillgång till andras data.

6. Säkerställ kraven på integritet i enlighet med GDPR.

När vi väl kommit dit kan verket ta nästa steg, där de riktigt stora vinsterna finns. Där skulle verket, efter nödvändiga politiska beslut, kunna arbeta med ett utvecklat belönings- och betalningssystem för att påverka trafikanters beteende med ett jämnare flöde och prioritet för hållbara transporter. Kollektivtrafiken kan integreras i ett sådant system som också är öppet för andra aktörer på transportområdet. På så sätt skulle betalningar och belöningar kunde kopplas till samhällsmål som minskad klimatpåverkan, bättre lokala miljöförhållanden, ökad trafikrättvisa och bättre hälsa.

Nu finns goda chanser till stora framsteg med digitalisering och innovation inom offentlig sektor. Risken är annars vi att lämna kontrollen över samhällsviktiga funktioner och samhällsmål till privata aktörer. Det är genom välinformerade och offensiva initiativ från och för offentlig sektor, i samverkan med privata företag och medborgarna, som Sverige har sin enda chans att vara en internationell förebild på områden som digitalisering, innovation och klimatomställning.

Anders Gullberg, Associate professor Urban city Partner i Mistra-SAMS, KTH

Christian Landgren, Verkställande direktör och grundare Iteam

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev