tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Låt pensionsfonder lyfta den svenska infrastrukturen

Infrastrukturen kan återigen bli en viktig framtidsbransch som understödjer och driver på den svenska samhällsutvecklingen. Men för att göra detta möjligt krävs mer av alternativ och innovationer vad gäller tekniken, organisationen och finansieringen inom olika infrastruktursatsningar. Till exempel kan pensionsfonder spela en mer framträdande roll än i dag.

Publicerad: 25 maj 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Pensionsfonder och andra långsiktiga investerare kan komma att spela en större roll för infrastrukturinvesteringar framöver, om Infrastrukturkommissionens ordförande får gehör för sina idéer. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarFinansieringsformer

Infrastrukturen i samhällsbygget består av många olika system. De har det gemensamt att de skapar möjligheter och sätter ramar för vårt dagliga liv. Om infrastrukturen fungerar bra ger den stora möjligheter. Om infrastrukturen brister stör den i stället vårt dagliga liv. Vi får köer, förseningar och miljöproblem. I ett samhälle där befolkningen växer snabbt, ny teknik introduceras och folk flyttar till städerna i snabb takt märks bristerna tydligt. Det här är utmaningar som vi behöver lösningar på.

Infrastrukturkommissionen är ett initiativ från åtta stora företag inom bygg-, finans- och teknikkonsultbranscherna. Kommissionen har antagit utmaningen att undersöka hur vi ska kunna få ett mer effektivt infrastruktursystem i Sverige. Mycket talar för att den statliga organisationsmodellen med skattefinansiering inte hänger med i de stora utmaningar som vi ser i dag. Vi behöver helt enkelt finna mer effektiva lösningar för morgondagens krav.

Vi utreder och prövar olika former av alternativ finansiering och organisering för infrastrukturen. Det kan vara till exempel vägar och järnvägar som bryts ur den statliga strukturen och organiseras i separata enheter. För framgång med sådana lösningar är det avgörande att ha med det lokala och regionala engagemanget i projekten. Det är anknytningen till de som bor längs en väg eller järnväg, och till de företag som verkar där, som är avgörande. Ett lokalt och regionalt ägande i infrastrukturen är därför ofta avgörande för framgång och acceptans för dessa lösningar.

Vi behöver också finna strukturer som fokuserar på snabbt genomförande av infrastrukturprojekt, med hög kvalitet. Här kan man lära från framgångsrika projekt i andra länder, där man genom att bilda specifika organisationer för till exempel en väg eller en järnväg kunnat fokusera på att bygga smart. Och att underhålla smart. Då blir det effektivt.

Finansiering är en viktig del i en effektiv infrastruktur. Här söker vi goda exempel på hur långsiktiga investerare, med rimliga avkastningsförväntningar, kan komma in som aktörer i infrastrukturen. Staten och kommunerna kommer framöver att ha en fortsatt viktig roll för finansieringen. Men brukarbetalningar, som med trängselskatterna, kommer sannolikt att bli ett vanligare inslag. Då är det viktigt, visar erfarenheterna från Stockholm och Göteborg, att avgiftssystem uppfattas som rimliga och att intäkterna går tillbaka till den lokala infrastrukturen. Här finns mer att lära.

Pensionsfonder och andra långsiktiga investerare kan också spela en större roll för infrastrukturen framöver. Det verkar naturligt att våra pensionsmedel ska kunna komma till användning för investeringar i långsiktig tillväxt. Det vore bra om regelverken i Sverige kunde öppnas upp för mer av detta.

Infrastrukturen kan återigen bli en viktig framtidsbransch som understödjer samhällsutvecklingen. Med mer av alternativ och innovationer, både vad gäller teknik, organisation och finansiering är det möjligt. Det är vår övertygelse.

Fotnot: Bakom Infrastrukturkommissionen står företagen KPMG, MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP.

Björn Hasselgren, teknologie doktor, ordförande i Infrastrukturkommissionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev