Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Låt inte särintressen stoppa en miljövänlig sophantering

Det är glädjande att de politiska partierna från höger till vänster i organisationen Avfall Sverige vill se en enklare och miljövänligare avfallshantering. Men tyvärr verkar förslaget till en mer rationell sophantering ändå stoppas av resursstarka särintressen som påverkat regeringen, replikerar Robert Falck.

Publicerad: 20 maj 2013, 13:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Peter Danielsson och hans kollegor från Avfall Sveriges styrelse har helt rätt i att systemet för hanteringen av hushållens sopor är felkonstruerat, vilket de skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle den 17 maj. Det är glädjande att de politiska partierna från höger till vänster i organisationen vill se en enklare, mer rationell och miljöriktig avfallshantering. Tyvärr finns inte samma politiska samförstånd i regeringen och av allt att döma ser det ut som att Avfall Sverige kommit ut alldeles för sent i debatten.

De privata avfallsentreprenörernas organisation Återvinningsindustrierna (ÅI) och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samt deras uppdragsgivare producenterna har drivit en ambitiös lobbykampanj för att stoppa införandet av ett sammanhållet insamlingssystem för alla hushållssopor i anslutning till fastighten. Istället vill de bevara dagens uppdelning där kommunerna ansvarar för sopnedkastet där vi enkelt slänger de vanliga soporna och FTI samtidigt har containrar där förpackningar och tidningar ska lämnas. Det står nu klart att kampanjen lyckats, åtminstone så här långt. Regeringen kommer inte att lägga sitt lagförslag om framtidens avfallshantering innan sommaren som utlovat.

Hur insamlingen av förpackningar och tidningar ska förbättras och eländet med de smutsiga och överfulla återvinningsstationerna lösas har diskuterats i tio år. Tyvärr har FTI konsekvent motarbetat verkningsfulla frivilliga reformer. Avfallsutredningens förslag var därför mycket välkommet. Fram till alldeles nyligen verkade det som att regeringen skulle följa utredningens förslag. Men tyvärr verkar regeringen nu har ändrat åsikt.

FTI och ÅI har i sin kampanj de senaste månaderna fört fram felaktiga och osakliga argument för att stoppa utredningens förslag. Argumenten har inte övertygat Miljödepartementet som arbetar med frågan, men väl andra betydelsefulla aktörer.

I kampanjen försöker ÅI och FTI göra frågan om insamlingssystem till en politisk höger- vänsterfråga genom att hävda att ett sammanhållet insamlingssystem skulle innebära ”ett kommunalt monopol”. Det stämmer inte. Någon monopolisering föreslås inte. Avfallsutredningen tar naturligtvis inte ställning till vilka entreprenörer en kommun väljer att anlita utan det står dem fritt att ge uppdraget antingen till en privat aktör, ett kommunalt bolag eller att driva avfallshanteringen i egen regi.

FTI försöker också intala politiker och allmänhet att dagens system faktiskt fungerar bra och att förändringar skulle vara negativa för miljön. FTI:s vd Kent Carlsson har till och påstått att ett sammanhållet insamlingssystem skulle ”avskaffa kretsloppsprincipen där producentansvaret är grunden för att möjliggöra materialåtervinning till nya produkter”. Detta är nonsens – bristerna och ineffektiviteten i dagens system är välkända och väldokumenterade. Sedan producentansvaret infördes har mängden förpackningar enligt Naturvårdsverket ökat med minst 70 procent, trots att syftet med producentansvaret är att förpackningsmängderna ska minska. De vanliga hushållssoporna består till cirka 30 procent av förpackningar som FTI borde samlat in och återvunnit, men som nu istället går till avfallsförbränning.

Avfallsutredningen förslag innebär inte att producentansvaret avskaffas, utan syftar till ökad insamling och återvinning. Förslaget innebär också att producenterna ska ersätta kommunerna för de faktiska insamlingskostnaderna. Principen om att förorenaren betalar får då större genomslag och producenternas incitament att minska förpackningsmängderna stärks. Reformen innebär följaktligen raka motsatsen till vad FTI hävdar – den kommer att stärka producentansvarsprincipen och tvinga fram ett större kretsloppstänkande i producentledet.

Det är inte förvånande att producentintressena satsar så stora resurser på att stoppa avfallsutredningens förslag. De tjänar på dagens ordning eftersom FTI slipper bära de fulla kostnaderna för insamlingen.

Producentansvaret är en viktig princip och, rätt utformat, ett viktigt styrmedlen för att skapa ett hållbart samhälle. Men ska systemet fungera måste de ekonomiska styrsignalerna slå igenom – det vill säga producenterna betala hela kostnaden för insamling och återvinning. Så är det inte i dag. Kommunerna, fastighetsägarna och hushållen subventionerar producenterna med minst 1,5 miljarder kronor årligen. Ur ett samhälls- och miljöperspektiv innebär subventionen att producenterna inte har incitament att minska förpackningsmängderna. Hushållens, fastighetsägarnas och kommunernas subventioner är alltså en trolig förklaring både till varför FTI och producenterna satsat så stora resurser på att stoppa avfallsutredningens förslag som till de dramatiskt ökade mängderna, ofta onödiga, förpackningar.

Man kan bara spekulera i hur producenterna och deras organisationer trots frånvaron av hållbara samhällsekonomiska argument lyckats övertyga regeringen. Det kan bero på att de politikerna i Avfall Sveriges styrelse, andra politiker och miljöorganisationer, som borde värna allmänintresset av en enkel, sammanhållen och miljövänlig avfallsinsamling, väntat så länge med att ge producenterna och avfallsbranschens särintressen svar på tal i debatten. I så fall kan en livligare diskussion förhoppningsvis fortfarande påverka regeringen.

Robert Falck, vd för SRV återvinning på Södertörn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev