tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Låt inte enstaka soppåsar styra kretsloppspolitiken

Sverige behöver en saklig debatt om hur vi ska driva vårt miljöarbete framåt och i den ingår en miljömässig och ekonomisk analys av hur vi på bästa sätt ökar vår materialåtervinning. Regeringen bör därför lägga fram en proposition som baseras på en bredare analys, och inte på några siffror från statistiken tagna ur sitt sammanhang, replikerar Anders Wijkman och Britt Sahleström.

Publicerad: 19 november 2013, 10:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Avfall Sveriges ordförande Peter Danielsson försöker med hjälp av statistik i sin debattartikel i Dagens Samhälle 6 november ge en bild av att allt blir bättre om bara kommunerna får ta ansvar för insamlingen av förpackningar och tidningar. En av utgångspunkterna är att EU-kommissionen har konstaterat att Sverige inte längre ligger bland de främsta länderna när det gäller materialåtervinning.

Vad Peter Danielsson inte berättar är att EU är allvarligt bekymrad över Sveriges stora överkapacitet på avfallsförbränning. Överkapaciteten är det enskilt största hotet mot ökad materialåtervinning. Avfallsförbränningen sker i anläggningar som nästan alla ägs av Avfall Sveriges tongivande kommunala bolag. Dagligen möter återvinningsföretagen konkurrens på marknaden från dessa kommunala bolag som behöver ha in bränsle i form av avfall till sina anläggningar och därmed konkurrerar ut materialåtervinningen. Trots det fortsätter kommunerna att bygga fler avfallsförbränningsanläggningar.

EU-kommissionen överväger kraftigt höjda mål för att öka materialåtervinningen i Europa. Ett av skälen är att länder, som ännu deponerar sitt avfall, inte ska investera i samma stora kapacitet i avfallsförbränningsanläggningar som Sverige. Återvinningsindustrierna välkomnar dessa skärpta mål och att materialåtervinningen ska öka även i Sverige. Man kan rikta kritik mot producenternas sätt att sköta städning och annat kring återvinningsstationerna, men materialåtervinningsgraden för förpackningar och tidningar har ökat genom åren och det syns tydligt i statistiken. Utan producentansvaret hade Sverige inte nått dessa återvinningsnivåer. Vi är helt överens med Danielsson om att det finns mer att göra, men inte om vägen dit.

Med hänvisning till plockanalyser försöker Danielsson visa hur framgångsrik den kommunala fastighetsnära insamlingen varit jämfört med områden där det bara finns tillgång till återvinningsstationer. Dessa siffror skiljer sig inte om den fastighetsnära insamlingen sker i privat regi. Återigen väljer Danielsson bort att berätta att den fastighetsnära insamlingen främst har byggts upp av de privata återvinningsföretagen. Nära hälften av flerbostadshusen har i dag fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Ungefär 40 procent av alla tidningar och 30 procent av förpackningarna samlas in denna väg. Tillsammans med bostadsbolag och fastighetsägare har återvinningsföretagen skapat kundanpassade lösningar och erbjuder även andra tjänster, inte bara hämtning. Fastigheter är olika, fastighetsägare har olika önskemål, samma lösning passar inte överallt.

Avfall Sverige har i dagarna haft sitt höstmöte med Fastighetsnära insamling som tema. Återvinningsföretagen, som har den största erfarenheten av just denna utbyggnad, bjöds inte in att medverka vid konferensen. De kommunrepresentanter som deltog fick alltså ingen information om de privata återvinningsföretagens lösningar.

Återvinningsindustrierna anser att samarbetet med både producenter och kommuner måste utvecklas för att förbättra miljön och öka servicen till medborgarna. Kommunernas roll och ansvar bör förstärkas när det gäller övergripande samhällsplanering, tillsyn och information till medborgarna, men inte rollen som aktör på marknaden. Genom tydliga roller och ett ökat samarbete kan vi utveckla både insamlingen och materialåtervinningen. Då först kan vi visa att vi i Sverige är framgångsrika.

Låt inte plockanalyser av soppåsen ligga till grund för en framtida politik inom detta viktiga område. Regeringen bör ta ett bredare grepp i linje med EU:s färdplan för resurseffektivitet och skapa förutsättningar för en marknad, där soppåsens vara på längre sikt är ett minne blott.

Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev