Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Lägg prestigen åt sidan för SL:s skull, M

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har rätt när han skriver att släppa kontrollen över offentliga utgifter alltid leder till högre skatter eller högre skuldsättning. Problemet är bara att det är precis det som har hänt med SL under de nio år då Moderaterna varit politiskt ansvariga.

Publicerad: 26 oktober 2015, 13:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varför finns kostsamma idéer om nya dieselbåtslinjer och dyr utredning om nya spårvagnar i innerstaden kvar, samtidigt som Moderaterna skär i kärnverksamheten?

Foto: Janne Danielsson


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikStockholmSocialdemokraternaRegionernas ekonomi

REPLIK. Min fråga är därför till Kristoffer Tamsons, hur mycket högre ska skulderna tillåtas växa och när höjer ni skatten? Jag hoppas på inget av detta och tackar gärna ja till att diskutera kostnadsbesparingar inom SL som inte drabbar intäktssidan.

Min ambition är att föra en saklig debatt om SL:s ekonomi. Jag blir därför bekymrad när SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) i stället väljer att svara med en replik där han levererar internationella trendspaningar om socialdemokratin i Europa, blandar ihop sparpaket på 100 miljoner med lösryckta påståenden om budgethål på fem gånger så stor summa och talar om ”utgiftsturné” utan vidare hänvisning i vad detta skulle bestå i.

Låt oss i stället hålla oss till fakta. Det finns flera obesvarade frågor som kräver svar:

• Enligt SL:s årsredovisningar så har SL sedan år 2000 haft en resandeökning i busstrafiken på 22 procent medan kostnaderna, kompenserat för inflationen, ökat med 115 procent till över 5,5 miljarder kronor 2012. Hur ska den negativa utvecklingen vändas?

• På sidan tolv i landstingets regionala trafikförsörjningsprogram från 2012 finns ett uppsatt mål att öka kollektivtrafikens andel av alla motoriserade resor med 2,5 procentenheter till 2020 och med 5 procentenheter till 2030. Det målet kommer inte att nås med den resandeutveckling vi har i dag för kollektivtrafiken, så hur ska målet uppfyllas?

• På sidan 27 i Alliansens investeringsbudget för 2016 fattas 2,1 miljarder. Hur är det tänkt att det budgethålet ska fyllas? Eller ska investeringar i kollektivtrafiken skjutas på framtiden? Och varför finns kostsamma idéer om nya dieselbåtslinjer och dyr utredning om nya spårvagnar i innerstaden kvar, samtidigt som Moderaterna skär i kärnverksamhet som pendeltåg och busstrafik?

• Hur ska driften kunna finansieras på fler av de trafikinvesteringar som vi redan i dag vet har liten potential att öka kollektivresorna och SL:s intäkter? På sidan 27 i Alliansens investeringsbudget för 2016 så ligger kostnaden för utbyggnad av Roslagsbanan på 8 miljarder (kostnader som dessutom ökat på grund av dyrare tåg och förseningar), samtidigt som dagens kvällstrafik hotas på grund av lågt resande.

Jag är villig att samarbeta med alla ansvarsfulla partier för att reda ut dessa frågetecken och hitta hållbara lösningar för minskade kostnader, smarta investeringar som leder till ökade biljettintäkter och ett attraktivare SL som lockar fler resenärer.

Detta är fullt möjligt, men Moderaterna har hittills valt att försämra trafiken och öka priset trots att det enligt all logik ökar trängseln och minskar attraktiviteten.

För att lösa krisen i SL:s ekonomi behövs nu samsyn om den bakomliggande problamtiken och att vi ställer upp på landstingets vision om att öka kollektivtrafikandelen av de motoriserade resorna i länet.

Jag hoppas därför att Moderaterna och Kristoffer Tamsons är beredd att lägga prestige och osakliga anklagelser åt sidan. Det är inte där politiken ska lägga sin energi, utan den måste i stället läggas på att ge invånarna i Stockholmsregionen en kollektivtrafik som svarar mot deras behov och bidrar till ökad tillväxt.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev