Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Konkurrensen på fibermarknaden måste öka

Beskedet om att regeringen tänker samordna statens ägande av bredbandsnät för att stärka Sveriges position som ledande IT-land är välkommet. Regeringen behöver nu skapa en statlig organisation som äger och driver ett nationellt nät och som erbjuds på öppna och likvärdiga villkor.

Publicerad: 18 september 2013, 10:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItBredband

Att människor har tillgång till bra IT-infrastruktur är numera avgörande för den samhälleliga utvecklingen. Tillväxt och konkurrenskraft förutsätter snabba kommunikationer. Företag lokaliserar sig i stor utsträckning där det finns säker och prisvärd datakommunikation.

Många kommuner har därför skapat så kallade stadsnät, geografiskt avgränsade bredbandsnät bestående av svartfiberkablar. Genom stadsnäten får såväl operatörer som enskilda företag tillgång till säker datakommunikation med hög kapacitet. Kommunerna äger infrastrukturen utan att sälja några IT-tjänster. Tjänsteleverantörer skapar sina egna tillämpningar, de konkurrerar fritt och marknadsför sina internet-, teve- och telefonitjänster till företag och enskilda hushåll.

Affärsmodellen är mycket framgångsrik. De öppna näten fungerar som kraftfulla motorer för utvecklingen av breda och innovativa IT-tjänster. De är ett skäl till att Sverige i dag har en mångfald av aktörer på tjänstemarknaden och internationellt sett låga priser. Bland annat har Stockholms stadsnät bidragit till att staden numera rankas som en av Europas mest attraktiva för företag att etablera sig i.

Men när det gäller nationell IT-kommunikation och dataöverföring på längre avstånd, via fiber som binder samman stadsnäten, är situationen annorlunda. Kommuner och företag hänvisas oftast till att nyttja fiber vars ägare, Telia Sonera, också levererar IT-tjänster. Det skapar en osund konkurrenssituation. Fiberägaren har incitament att hålla borta andra företag som erbjuder liknande tjänster. Situationen har till exempel jämförts med om ett särskilt flygbolag skulle äga Arlanda. I det läget skulle inte andra flygbolag ha tillgång till flygplatsen på samma villkor.

I en skrivelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickat till Näringsdepartementet i veckan gör förbundet klart att det behövs en ny modell för långväga fiber. Vi vill att Sverige ska ha en telekommarknad i världsklass. Och det förutsätter att konkurrensen på fibermarknaden ökar ytterligare.

SKL:s förslag är att skapa en modell som motsvarar den som finns för de kommunala stadsnäten. Kommuner och företag behöver ha tillgång till infrastruktur som ägs av en oberoende aktör som står för långsiktigt ägande och kan erbjuda datakommunikation till icke-diskriminerande priser. Staten bör ta på sig ansvaret att vara en sådan nätägare.

Staten äger redan i dag omfattande bredbandsnät, bland annat genom Svenska Kraftnät och Trafikverket. Det bidrar i viss utsträckning till att öka konkurrensen, men eftersom ägandet är uppdelat på flera aktörer brister också helhetssynen. Det behövs en sammanhållen och samordnad statligt ägd fiberinfrastruktur för att kunna möta samhällets behov av snabb och säker elektronisk kommunikation.

SKL ser positivt på att regeringen i dag onsdag, i sin budgetproposition, meddelar att man ska utreda hur statens ägande av fiberinfrastruktur kan samordnas. Vi vill att arbetet resulterar i att regeringen skapar en statlig organisation med uppgift att äga och driva ett nationellt bredbandsnät, som erbjuds på öppna och likvärdiga villkor. Först då får vi bästa möjliga konkurrens på fibermarknaden. Först då säkrar vi Sveriges position som ledande IT-land.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItBredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev