torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Kommunernas egenintresse hotar bredbandsmålet

Kommuner sätter käppar i hjulet för bredbandsutbyggnaden genom att neka tillstånd och att låta bli att upphandla i konkurrens. Det hävdar de största bredbandsleverantörernas VD:ar.

Publicerad: 10 januari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sveriges kommuner investerade tillsammans drygt 2 miljarder i stadsnätsfiber under 2016.

Foto: Wikimedia Commons


Ämnen i artikeln:

BredbandBredbandsutbyggnaden

Digitaliseringsminister Peter Erikssons presentation av Sveriges nya bredbandsstrategi bådar gott och signalerar framtidsoptimism och reformambitioner. Även om regeringen nu visar att de menar allvar i bredbandsfrågan finns det hot mot att bredbandsmålen kan uppnås.

Att 98 procent av befolkningen 2025 ska ha bredband om minst 1 Gbit/s, innebär, som Peter Eriksson konstaterar, en tydlig ambitionsökning både vad avser bredbandshastighet och hur många som omfattas. Regeringen är tydlig med att bredbandsutbyggnaden ska ske med alla tillgängliga tekniker: fiber-och kabelnät, mobilt nät i form av 4G och 5G, satellit och radiolänk. Den flexibla hållningen är klok och innebär att varje region kan nå full täckning på det sätt som bäst matchar samhällsplaneringen i stort. 

Läs även: SKL replikerar.

Utöver det statliga bredbandsstödet investerade privata företag förra året drygt 12 miljarder kronor i fasta och mobila bredband. Landets 290 kommuner investerade tillsammans cirka en sjättedel, drygt 2 miljarder i stadsnätsfiber. I klartext innebär det att privata aktörer är helt avgörande för att regeringen ska nå målen till 2025.

Som representanter för de aktörer som satsar mest på bredbandsutbyggnaden i Sverige, både fast och mobilt, menar vi att det största hotet mot att målen nås är kommuner som agerar utifrån snävt egenintresse istället för att fokusera på att digitaliseringen ska nå så många som möjligt. Vi, och flera företag med oss, ser hur många kommuner sätter käppar i hjulet för snabb och effektiv utbyggnad genom att sinka eller neka grävtillstånd, motverka samordnad fiberdragning och låta bli att upphandla i konkurrens. Detta måste få ett stopp.

Vi sätter stora förhoppningar till det som skrivs i bredbandsstrategin, det vill säga att utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Detta borde motverka fortsatt spridning av kommunala monopol på infrastrukturutbyggnad. Även där det redan finns kommunal fiber bör det åligga de kommunala stadsnäten att upplåta infrastrukturen på lika villkor. Det offentliga behöver helt enkelt fokusera på att skapa så goda förutsättningar för konkurrens och kommersiell utbyggnad som möjligt.

Vi välkomnar därför regeringens uppdrag till PTS att se över de olika aktörernas roller på bredbandsmarknaden och förutsätter att detta innebär bättre villkor för aktörer att investera i bredband och konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga aktörer. Bara så kommer regeringens mål att kunna nås och Sverige kan ta sig tillbaka till en tätposition i den digitaliserade världen.

Patrik Hofbauer, vd Telenor Sverige AB

Hélène Barnekow, vd Telia Sverige AB

Anders Nilsson, vd Com Hem

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev