Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Kommunerna bör utse egna mobilnätschefer

Trots att mobiltäckning i dag är en förutsättning för en fungerande vardag för privatpersoner och företag brister den offentliga sektorns samordning med mobilbranschen. Mobiltäckning måste få samma självklara plats i samhällsplaneringen som annan strategisk infrastruktur när svenska regioner växer.

Publicerad: 2 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItSamhällsplaneringByggregler

Trots att en bra mobiltäckning i dag är lika viktigt som rinnande vatten, fungerande värme och bra vägar får det knappt något utrymme alls i planeringen av nya stadsdelar och bostadsområden i Sveriges kommuner. Detta trots den strategiska betydelse som ett väl fungerande mobilnät har inte bara för privatpersoner, utan också för många företag och offentliga arbetsplatser som förlitar sig på mobilnätet i vardagen.

I många svenska kommuner tas i dag mobiltäckning närmast för givet när samhällen växer och utvecklas. Vi som mobiloperatör får tyvärr kännedom om täckningsbrister först när våra kunder flyttar in i nya områden och kontaktar oss. Om mobiloperatörer i stället involverade tidigt när områden växer och utvecklas, redan i plan- och exploateringsprocessen, skulle vi kunna se till att nya områden har en mobilnätsinfrastruktur av hög kvalitet redan från inflyttningsdatum. Detta är viktigt inte minst då den genomsnittliga handläggningstiden i svenska kommunerna, i Tele2:s erfarenhet, är 12-18 månader för tillstånds- och lovprocesser för nya antenner.

Under hösten har Post- och Telestyrelsen (PTS) tillsammans med länsstyrelserna hållit fem regionala dialogmöten om mobiltäckning där mobiloperatörer, tillsammans med representanter från offentlig sektor och andra intressenter som de regionala Handelskamrarna har diskuterat täckning och samarbetsformer. Mötena har behandlat en rad ämnen från samordningsformer till finansieringslösningar för mobilnätsutbyggnad – men tre frågor är i vår mening särskilt prioriterade att fortsätta samverka kring:

1. Svenska kommuner behöver egna nätchefer. Det saknas ett samlat ansvar för mobiltäckning. Det finns mycket att tjäna i att utse en egen nätgeneral med ansvar och mandat att säkerställa att förutsättningar för bra mobiltäckning är med i planeringen när kommunen växer.

2. Bättre information i tidiga skeden till operatörerna. Kommunerna måste börja informera operatörsbranschen regiongemensamt om utbyggnadsplaner, upplevda kapacitetsbrister och planerade stora evenemang inom upplevelseindustrin.

3. Utforma och utvärdera nya smarta finanseringsmodeller. Offentlig sektor kan med mobiloperatörerna utreda möjligheter till nya finanseringsmetoder av mobilnätsutbyggnad när kommersiella underlaget inte är nog enligt en modell som varit framgångsrik i Norge. Det är hög tid att hitta en klok modell för offentlig-privat samverkan på telekomområdet.

Vi är otroligt stolta över vårt nationella mobilnät, det håller hög internationell klass både vad gäller hastigheter, kapacitet och täckning. Att offentlig sektors processer halkat efter när mobilnät fått en helt ny betydelse kan enkelt åtgärdas med rätt inställning och en vilja till förändring. Genom bättre samordning kan vi se till att mobilnäten finns på plats så att inte denna samhällskritiska funktion släpar efter när Sverige fortsätter växa.

Samuel Skott, chef för Tele2 Privat

Björn Lindberg, nät- och täckningsexpert Tele2

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev