Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Kommuner kan göra mer för svaga bostadsmarknader

Nära var tredje kommun lider av kontinuerlig befolkningsminskning och inget tyder på att trenden kommer att vända. Därför måste åtgärder sättas in för att säkra invånarnas välfärd och bostäder.

Publicerad: 7 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUBostäderAllmännyttan

Sverige har i dag den snabbaste urbaniseringstakten av alla EU-länder och 91 av våra kommuner har sett sin befolkning minska med över tio procent de senaste 30 åren. De som stannar kvar är främst äldre personer i behov av tillgänglighetsanpassade bostäder eller trygghetsbostäder. Att samtidigt upprätthålla en god välfärd och bostadsförsörjning är en svår ekvation för dessa kommuner – trots att det faktiskt finns lagliga möjligheter att använda offentliga medel till detta.

Problemet är att gällande EU-regler om tillåtet stöd inte används och att regeringen ännu inte uppfyllt sitt löfte om en särskild ordning anpassad för dessa kommuner. Det visar en analys som bransch- och intresseorganisationen SABO gjort av EU:s statsstödsregler för ekonomiska tjänster av allmänt intresse som presenteras torsdagen den 7 mars.

Vi har identifierat några insatser som kan betraktas som tjänster av allmänt intresse på svaga bostadsmarknader. Insatser som därför skulle kunna få ekonomiskt stöd enligt EU:s regler:

• Att på utpekade orter i en kommun tillhandahålla hyresbostäder som kan efterfrågas även av hushåll med begränsade inkomster.
• Att långsiktigt tillhandahålla bostäder med god tillgänglighet, lämpliga för äldre och för personer med funktionshinder.
• Att tillhandahålla ett mindre antal små lägenheter med inriktning på unga.

Varje EU-land bestämmer i stort sett själv vad som ska betraktas som en tjänst av allmänt intresse. Vitsen att definiera en verksamhet på detta sätt är att kommunen då kan ge ersättning till den näringsidkare som tillhandahåller tjänsten utan att det innebär otillåtet statsstöd. Utgångspunkten är att insatsen ska vara så viktig att den är oumbärlig för kommunen och att de lokala aktörerna inte klarar av att erbjuda den på marknadsmässiga villkor. Vår analys av EU:s statsstödsregler visar att offentliga medel kan gå till bostadsföretag – allmännyttiga och privata – för angelägna insatser på svaga bostadsmarknader.

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft, framröstad av en bred politisk riksdagsmajoritet. Den har lagt grunden för en stabil utveckling av hyresmarknaden. Men en åtgärd återstår. SABO uppmärksammade tidigt lagens konsekvenser på svaga bostadsmarknader. Kravet på att de allmännyttiga bostadsföretagen ska arbeta enligt affärsmässiga principer gör det mycket svårt att renovera, tillgänglighetsanpassa och bygga nytt i den omfattning som skulle behövas för att säkra bostadsförsörjningen på dessa orter. Den ekonomiska kalkylen är svår att få ihop, vilket även privata fastighetsägare insett.

Våra farhågor fick gehör hos regeringen som i förarbetena till lagen lovade ”att se över nuvarande stödsystem i syfte att skapa en ordning för hur kommuner med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar”. Men någon sådan översyn har ännu inte genomförts.

Nu är det angeläget att regeringen uppfyller sitt löfte och SABO:s analys bör vara en bra utgångspunkt för det arbetet. Regeringen måste ta fram en hållbar modell där detaljerna preciseras för hur statsstödsreglerna för tjänster av allmänt intresse ska tillämpas på svensk bostadsmarknad.

En sådan särskild ordning ska naturligtvis utformas så att den inte snedvrider konkurrensen mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag. Kommunen och dess bostadsförsörjningsansvar ska vara i fokus, inte stödåtgärder till enskilda näringsidkare. Det finns flera tänkbara tillåtna stöd, så som lånegarantier, förmånliga lån, årliga stöd eller investeringsstöd. Men oavsett utformning, ska ansvaret för att identifiera behov och insatser ligga hos de berörda kommunerna. De måste avgränsa uppdraget och fatta ett beslut.

I dag lider nära var tredje kommun av kontinuerlig befolkningsminskning. Inget tyder på att trenden kommer att vända. Därför måste åtgärder sättas in för att säkra invånarnas välfärd. De som en gång byggde upp vårt land med arbete på bruken, i skogarna och gruvorna har rätt till goda bostäder. Och de yngre som väljer att bo kvar - alla de som säkrar framtiden för det lokala näringslivet, vården och omsorgen – behöver också bra bostäder. Detta är ett bostadsförsörjningsansvar som kommunerna tar om de får rätt förutsättningar.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EUBostäderAllmännyttan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev