Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Kommunal handlingsfrihet ökar bostadsbyggandet

Kommunerna pekas nu ut som det stora hindret för en ökad bostadsproduktion. Men vi har många års erfarenhet av detta område och känner inte igen oss i den bild som målas upp.

Publicerad: 12 april 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ByggreglerBostadsbyggande

Bostadsbristen och dess bakomliggande orsaker diskuteras flitigt i media och den ena statliga utredningen efter den andra sjösätts i akt och mening att råda bot på situationen. Sant är att kommunerna har en mycket central roll att i kraft av sitt planmonopol skapa förutsättningar för bostadsbyggandet. Lika sant är att byggproducenterna arbetar på marknadens villkor och inte varken har eller kan förväntas ta något ansvar för samhällsutvecklingen. Det är när det i detta gränssnitt är tydliga roller och parterna gör det som de är på bäst på som de goda resultaten kan uppnås.

Härryda kommun, en förortskommun till Göteborg och med Landvetter flygplats i kommunen, har haft en tämligen spikrak utveckling i över trettio år och tillhör de kommuner som vuxit mest i Göteborgsregionen under perioden. Förutom ett gynnsamt läge har en framgång varit en kommunal mark- och bostadspolitik som utgår ifrån vad som faktiskt är behovet och inte vad marknaden för tillfället är beredd att betala mest för.

Härryda kommun arbetar för mer energieffektiva byggnader och har därför också en högre ambition än vad som är minimikravet i Boverkets Byggregler (BBR). Kommunen har också en hög ambition vad avser arkitektoniska kvaliteter och kostnadseffektivitet. Har detta varit ett hinder för nyproduktion av bostäder i olika upplåtelseformer? Intresset är trots detta alltid stort för kommunens markanvisningstävlingar som resulterat i ett antal bostadsområden med höga kvaliteter. Ett påstående är att detta skulle vara starkt kostnadsdrivande och ett hinder för nyproduktion av bostäder. Erfarenheten visar inte på något sådant samband. Tvärtom visar erfarenheten att när rollerna är tydliga och bostadsproducenterna får konkurrera om det de är bäst på, att producera bostäder, så blir också resultatet bra. Inte mycket talar heller för att ett mer industriellt tänk med huskoncept som upprepas skulle vara lösningen på bostadsbristen.

På det nationella planet har ett antal försök gjorts under de sista årtiondena men inget har överlevt. Undantaget möjligen Bo-klokhusen men just den typen av bostäder är det många som kan producera utan att för den skull vara massproducerade. Miljonprogrammets rationella byggande gav funktionella bostäder men skapade också miljöer som vi knappast skulle vilja återskapa i dag.

Kommunerna pekas nu ut som det stora hindret för en ökad bostadsproduktion. Detta sker bland annat i statliga utredningar som skulle kunna uppfattas som partsinlagor från delar av byggindustrin, som naturligtvis har ett intresse av att efterfrågan på marknaden upprätthålls. Att genom ny lagstiftning begränsa kommunernas möjlighet att genom konkurrens driva utvecklingen framåt är kontraproduktivt. Rätt använda finns de verktyg som behövs för att kommunerna ska kunna driva en aktiv mark- och bostadspolitik.

Vi har många års erfarenhet av detta och känner inte igen oss i den bild som målas upp. Om en aktör inte vill vara med i konkurrensen så finns det gott om andra som vill ta vid och tillsammans med kommunen vara med och driva utvecklingen framåt. Inte vid något enda tillfälle under alla dessa år har det saknats aktörer som varit intresserade av att samarbeta med kommunen för nyproduktion av bostäder. Att det förekommit enstaka fall av sådana särkrav som försvårar nyproduktion av bostäder bör inte tas till intäkt för en lagstiftning som begränsar kommunernas handlingsutrymme och vilja att producera bostäder.

Annette Eiserman-Wikström, Kommunstyrelsens ordförande (M), Härryda

Bertil Widén, samhällsbyggnadschef Härryda kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ByggreglerBostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev