Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Knyt ihop Helsingborg med Helsingör

Det finns ett tydligt behov av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Den så kallade HH-förbindelsen tillför välbehövlig transportkapacitet till kontinenten och stärker svenska företags konkurrenskraft. Det är därför glädjande att regeringen gett Trafikverket i uppgift att arbeta vidare med frågan nationellt. Nästa steg bör vara att få till stånd en dansk-svensk utredning så fort som möjligt.

Publicerad: 5 december 2011, 14:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Öresundsregionen

Sverige och Skandinavien behöver flera starka tillväxtmotorer. Öresundsregionen med Skåne inräknat har 3,7 miljoner invånare och står i dag för 26 procent av Sveriges och Danmarks sammanlagda BNP. Bättre förbindelser ger ökad tillväxt för svenska företag och skapar fler jobb.

Industrins och handelns affärer skapas genom att varor och tjänster kan säljas och levereras till rätt pris och i rätt tid. Svenska företag är beroende av effektiva förbindelser till våra viktigaste marknader. Särskilt viktig är det för ett land som Sverige där avstånden – och därmed transportkostnaderna – är betydligt större än i övriga EU-länder. Åtta av Sveriges tio viktigaste exportländer och nio av Sveriges tio viktigaste importländer ligger i Europa. De enskilt största handelparterna är Tyskland, Norge och Danmark. Detta ställer höga krav på effektiv och robust infrastruktur till kontinenten.

Skåne är det län som har näst störst mängd avgående och ankommande godssändningar i landet. I dag går cirka 30 miljoner ton gods årligen i utrikestrafik via Skåne varav cirka sju miljoner ton går på järnväg. En stor del av godsflödet kommer norrifrån via järnväg.

Trafikverkets kapacitetsutredning visar att det redan i dag är trångt på många spår och vägar i regionen. Efter genomförda planer år 2021 kommer sju av de 26 allvarligaste bristerna finnas i Skåne. Köer och förseningar är ett växande problem. Detta drabbar svenska företags konkurrenskraft och tillväxt. HH-förbindelsen minskar sårbarheten genom att svenska varor och gods får fler vägar till kontinenten.

Öresundsbrons kapacitet är dessutom inte oändlig. Kapacitetsbristen blir ännu mer påtaglig när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar 2020. En satsning på en HH-förbindelse innebär att godstrafik kan flyttas från väg till järnväg, vilket ligger helt i linje med EU:s ambition att satsa på gröna godskorridorer inom den nordiska triangeln och det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). HH-förbindelsen tillför nödvändig kapacitet.

Regeringens undersökning är en viktig milstolpe och det råder stor enighet om att HH-förbindelsen är en viktig bricka för att stärka svenska företag. Därför ser vi det som naturligt att de båda regeringarna så snart som möjligt tillsätter en gemensam utredning om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En ny förbindelse för gods- och persontrafik skulle svenska företag tjäna på. Att avstå en sådan satsning och möjlighet vore direkt oklokt.

Frank Fiskers mfl, VD och koncernchef KF samt vd Coop Butiker & Stormarknader

Ingvar Nilsson, VD DB Schenker

Mats Paulsson, Vice styrelseordförande och grundare Peab

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Öresundsregionen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News