Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Kafferep moderniserar inte fjärrvärmen

Modernisering av fjärrvärmebranschen är nödvändigt. Men det krävs mer än rundabordssamtal för att energibolagen ska få kundernas förtroende, skriver Per Forsling i en replik.

Publicerad: 21 februari 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

I Dagens samhälle 14 februari skriver tio representanter för kommunala fjärrvärmeföretag glädjande nog att de nu vill modernisera fjärrvärmen.

Modernisering av fjärrvärmemarknaden behövs verkligen. Produkten fjärrvärme är en trygg, stabil och många gånger miljömässigt bra produkt. Men fjärrvärmeföretagens agerande i relation till kunder och omvärld är en sorgligare historia. Fjärrvärmeföretagen har en monopolställning på den lokala marknaden, prissättningen av fjärrvärme sker utan myndighetskontroll, utan förhandling och utan egentlig möjlighet för kunden att protestera. Priset sätts alltså ensidigt av en monopolist. Det är en marknadsmodell som kommer från en svunnen tid när kommunen svarade för att leverera fjärrvärme som en nyttighet med självkostnadsprissättning som grund.

Så ser det inte ut i dag. Fjärrvärmebolagen agerar kommersiellt med avkastningskrav från ägaren. Resultatet har blivit att kunden bär hela risken. Om kostnaderna i fjärrvärmeverksamheten går upp så höjs priset mot kund, om investeringskalkylen som låg till grund för den nya anläggningen spricker så höjs priset mot kund. Lidande blir alltid slutkunden, i många fall är det hyresgästen. Den fria prissättningen av fjärrvärmen har medfört en långsam, trög och ointresserad fjärrvärmebransch som vill modernisera sin verksamhet genom att bjuda in till rundabordssamtal. Tyvärr, det räcker inte.

Vi har testat rundabordssamtal, förhandlingar, deltagande i utvecklingsgrupper, avtalsvillkor, värmemarknadskommittéer, hela tiden med debatt och dialog. Vår slutsats efter många års intensivt arbete är tydlig, utveckling av fjärrvärmemarknaden görs inte över en kopp kaffe.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i svenska flerbostadshus. Kostnaden för uppvärmning är tillsammans med räntor den största kostnadsposten för fastighetsägare. Därför är fjärrvärmemarknadens utveckling oerhört viktig för svenska konsumenter.

För att värna fjärrvärmeprodukten måste fjärrvärmeföretagen konkurrensutsättas. Genom att varje fjärrvärmeföretag får känna hur marknadssituationen ser ut på riktigt kommer de att tvingas göra förändringar i sin kundvård, i sin hantering av kunderna och inte minst i utveckling av sina produkter. En sådan utveckling kan inte presenteras över en kopp kaffe. Vår absoluta övertygelse är att fjärrvärmeföretagen blir bättre om de konkurrensutsätts. Tävlingsmomentet, att bli jagad eller jagas av en konkurrent föder kreativitet och snabba fötter, det gör inte ett runt bord eller kafferep.

Den så kallade TPA-utredningen under ledning av Peter Nygårds har lagt förslag om hur konkurrensutsättning av fjärrvärmen kan gå till. Nygårds förslag är att införa en form av utmanarrätt för fjärrvärmeföretag som vill konkurrera på en redan byggd infrastruktur. Om ingen utmanare är intresserad så kommer nästan ingenting att hända. Men fjärrvärmebranschen gör nu stora ansträngningar för att problematisera Nygårds förslag och därmed skydda sitt monopol.

Avslutningsvis vill jag skjuta in en faktakommentar. Metoden för prisändringsprövning som Anders Jonsson med flera refererar till är framtagen av några kundrepresentanter i form av de kommunala bostadsföretagens organisation SABO och samt Riksbyggen. Modellen är inte sanktionerad av Fastighetsägarna, SBC, HSB eller Villaägarna.

Per Forsling, Energiexpert, Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev