Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Järnvägskrisen slår mot Sveriges konkurrenskraft

Svensk infrastruktur och svensk järnväg är i kris. Avsaknaden av framförhållning och visioner vad gäller järnvägens hantering och finansiering riskerar att försämra vår konkurrenskraft.

Publicerad: 17 oktober 2013, 12:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JärnvägInfrastrukturinvesteringar

Tiden är ute för remissvar på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025. Många viktiga prioriteringar är gjorda men det är trots det för lite investeringar och några väsentliga bitar som saknas helt. Sveriges stambana byggdes för 150 år sedan, i en tid då det verkligen kan sägas vara svårt att se den investeringen löna sig. Begreppet ”att räkna hem” var nog inte uppfunnet då men det kan vi konstatera att det skulle ha varit svårt att göra. Ändå gjorde Sverige den stora satsningen – som man inte på långa vägar vågar göra i dag. Och det riskerar att stå Sverige dyrt.

Skåne och södra Sverige är ett transitområde för landets gods. Över hälften av allt samlat godsvärde tar någon gång vägen igenom Skåne. Det transporteras i lastbilar, containers och järnvägsvagnar. Infrastrukturens kapacitet och kvalitet har därmed stor betydelse för hela landets näringsliv. De skånska hamnarna rustar sig för framtiden med att investera miljardbelopp för att möta ökande transportflöden. Danmark och Tyskland bygger en fast förbindelse via Fehmarn Bält. Den öppnar 2021 och då förväntas transporterna öka rejält - också på järnväg. Men vad hjälper det om godset inte kan passera Skåne?

Här är några av de saker som akut måste göras:
• Södra stambanan, utbyggnad av förbigångsspår och partiella 4-spår på sträckan Lund-Hässleholm. Utbyggnad av sista länken av 4-spåret Malmö-Lund till Lund C.
• Västkustbanan. Föreslagen utbyggnad bör kompletteras med utredningsarbete och att genomförande påbörjas på den återstående enkelspårsdelen Helsingborg C – Maria.
• Mötesspår på enkelspåriga banor: Marieholmsbanan, Österlenbanan, Trelleborgsbanan och Skånebanan. Kapacitetsutbyggnad på Ramlösa station.
• Kapacitets- och trimningspaket i järnvägssystemet med bland annat förlängningar av plattformar.
• E22, delen Fjälkinge-Gualöv.
• Malmö godsbangård, anslutning till Malmö hamn.

Inte bara godset behöver infrastruktursatsningar i Skåne utan även befolkningen och arbetsmarknaden. Skåne har en miljon invånare som i ett flerkärnigt område måste kunna förflytta sig smidigt – det handlar om sysselsättning och skatteintäkter. Skåne har trots stor potential med närhet till Danmark och Europa också Sveriges lägsta sysselsättningsgrad. Skåne växer, inflyttningen är stor, många vill leva och bo här. Fungerar inte kollektivtrafiken i det tätbebyggda Skåne är det arbetsmarknaden som tar stryk och begränsar både lokal, regional och nationell tillväxt.

Brister i infrastrukturen är ett nationellt problem. För svensk handel och svenskt näringsliv måste transporterna kunna fungera utan störningar i långa korridorer. Transportkorridorerna genom Skåne från norra/centrala Sverige samt Göteborg/Oslo måste fungera tillfredsställande hela vägen till landets vitigaste exportmarknad, Tyskland, och de andra exportmarknaderna söder om oss.

Sveriges måste satsa mer på sin järnväg och infrastruktur för att fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden. Och någonstans på resan undrar vi - var tog Sveriges pionjäranda vägen?

Jonas Rastad, regiondirektör Region Skåne

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev