Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

I attraktiva städer står cykeln i centrum

När höga bensinpriser fördyrar resor, klimatfrågan är på tapeten, flera kommuner har en vacklande folkhälsa och samtidigt försöker blåsa liv i sin centrala bebyggelse framstår en tydlig politisk plan för ökat cyklande som en självklar del av den kommunala politiken. Men än så länge går inte utmaningar och handling gå hand i hand.

Publicerad: 9 december 2013, 07:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Samhällsplanering

Sju av tio granskade kommuner i landet saknar en skriftlig plan för hur cyklingen ska öka. Dessutom lyser utvärdering av en sådan plan med sin frånvaro. De partier som vill göra konkret skillnad i viktiga framtidsfrågor har allt att vinna på att föra upp cykelpolitiken på dagordningen inför valet nästa år.

De positiva effekterna av ett ökat cyklande är många och vetenskapligt bevisade. Folkhälsan förbättras genom bättre arbetsförmåga, bättre kondition och minskad risk för övervikt och sjuklighet. Dessutom följer också miljövinster, minskat buller och förbättrade möjligheter till att skapa levande städer med fler sociala mötesplatser. Höga slitagekostnader och behov av nya vägar minskar om cyklandet ökar på bekostnad av bilåkandet, och dessutom kan cykelturism öka, vilket främjar den lokala utvecklingen.

Att göra det möjligt, enkelt, och attraktivt cykla är ett ansvar som i huvudsak vilar på våra kommunpolitiker. Om inte cykeln integreras i byggande, infrastruktur och underhåll, om inte skyltning och aktiv marknadsföring sköts så kan inte cykelns potential tas tillvara som den samhällsekonomiska penningmaskin som den faktiskt är. För detta krävs en skriftlig och uttalad kommunal cykelplan för ökat cyklande samt en skriftlig återkommande utvärdering i form av ett cykelbokslut. Ett sådant kan innehålla uppföljning av skötsel, flödesmätningar och nöjdhetsundersökningar, något många kommuner saknar. Vi tror även att det behövs morötter för att få igång kommunernas cykelsatsningar på riktigt, till exempel i form av en statligt finansierad cykelpott där kommunerna kan söka medel för konkreta cykelprojekt så som investeringar i cykelvägar.

I en undersökning från oss i Cykelfrämjandet så framgår att 30 procent av de granskade kommunerna inte har någon skriftligt formulerad strategi för att öka cyklingens andel av transporterna. Undersökningen visar även att endast 10 procent säger sig ha någon form av årlig skriftlig utvärdering för att kontrollera vad som gjorts på cyklingsfronten i kommunen.

När partierna i kommunerna nu spånar fram vilka lokala plan-, bygg-, och trafikfrågor de vill gå till val på så uppmanar vi till långsiktighet och att en cykelplan och ett årligt cykelbokslut görs till en av dessa frågor. Med tanke på det starkt växande intresset för cykling, miljö, hälsa och attraktiva städer finns all anledning att låta cykeln stå i centrum. Vi som ideell cyklande folkrörelse bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter när kommunerna vill utvecklas.

Anders Drougge, ordförande Cykelfrämjandet

Joakim Bjerhem, sekreterare Cykelfrämjandet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Samhällsplanering

Dela artikeln: