tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Höghastighetstågen behövs för en hållbar framtid

Regeringen behöver agera snabbt och initiera blocköverskridande samtal om den nya stambanan. Oppositionspartierna måste vara med och ta ansvar för att säkra ett långsiktigt hållbart järnvägssystem i vårt land. Att fortsätta som idag är inte ett hållbart alternativ. Vi måste investera i järnvägen och bygga Sverige starkt.

Publicerad: 12 december 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att investera i järnvägsinfrastruktur skapar direkt fler arbetstillfällen och ökar möjligheterna att binda ihop arbetsmarknadsregionerna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Katrin Stjernfeldt Jammeh.


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågInfrastrukturinvesteringarBostäderArbeteSverigeförhandlingenJärnvägNäringslivetInvestera i höghastighetståg?

På 1800-talet bestämde sig modiga och visionära svenska politiker för att bygga dagens järnväg. Den svenska järnvägen har sedan dess bidragit till att bygga Sverige starkt. Idag står den inför stora utmaningar. Dagligen störs trafiken av signalfel, långsamma, försenade, inställda eller överfulla tåg, samt slitna och överbelastade järnvägsanläggningar. Detta leder till ekonomiska förluster när bristerna och kapacitetsproblemen påverkar svensk godsexport, och när varor inte kommer fram i tid. Det leder också till ökad stress när pendlare inte får ihop vardagen och resenärer inte kan lita på järnvägssystemet.

Idag är Sverige ett rikt och modernt välfärdsland som står väl rustat för att ta nästa kliv. Regeringen behöver därför se till att både rusta upp- och bygga ny järnväg för att trygga en bättre konkurrenskraft och exportmöjligheter för näringslivet, samt bidra till fler arbetstillfällen, bostäder och ökat välstånd. När nya stambanor planeras, är det viktigt att man gör det med modern teknik som möjliggör för höghastighetståg. Detta säkrar ett långsiktigt och robust järnvägsnät långt in i framtiden.

Nya stambanor kommer att göra den befintliga järnvägen bättre eftersom den frigör utrymme för mer underhåll, mer kapacitet för godstrafiken och en utvecklad regional trafik. Att investera i järnvägsinfrastruktur skapar direkt fler arbetstillfällen och ökar möjligheterna att binda ihop arbetsmarknadsregionerna.

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Andelen hållbara resor och transporter måste öka kraftigt. Med en järnväg som både företag och resenärer kan lita på ökar tågets attraktivitet. Först då kan fler välja tåget framför bilen eller flyget. Detta är avgörande om vi ska nå klimatmålen.

Sveriges befolkning växer snabbare än både USA:s och Kinas och bostadsbristen är akut. Bostadsbristen hämmar hela landets utveckling och lösningen måste sökas på fler platser än i storstäderna. Bostadsbristen är som störst i ekonomiskt svaga grupper och vi måste även bygga på nya platser till lägre kostnader. En del av lösningen ligger därför i snabba och bekväma förbindelser. Möjligheterna att arbetspendla till Göteborg, Malmö eller Stockholm skulle bli en möjlighet för många fler med ny järnväg. De som bor kring Jönköping blir en del av de tre storstädernas arbetsmarknad. Även mark där det idag inte är lönsamt att bygga nya bostäder skulle med höghastighetsjärnväg bli attraktiv.

Vi är positiva till att regeringen tar höjd för framtiden och vill bygga för kommande generationer. Både Kristdemokraterna och Centerpartiet har ställt sig positiva till en ny stambana, men med förbehåll att den måste byggas inom ramen för en ansvarsfull finansiering. Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna säger däremot nej till en höghastighetsjärnväg med hänvisning till att byggnationen har, av Trafikverket, beräknats som olönsam.

Problemet är dock att de kalkylmodeller som Trafikverket använder sig av missar flera viktiga nyttor. Därför går det inte att blint förlita sig på dessa modeller när politiska beslut ska tas gällande infrastrukturinvesteringar för framtiden. Viktiga nyttor som en ny stambana skulle innebära väger lätt i dessa beräkningar, det gäller exempelvis färre förseningar, möjligheten att köra mer gods på järnvägen, tidsvinster till destinationer utanför Sveriges gränser, såsom Köpenhamn, samt minskad flygtrafik. När Öresundsbron skulle byggas var många skeptiska till dess samhällsnytta.

Nu vet vi att Öresundsbron gett åtskilliga miljarder i samhällsekonomiska vinster. Politikerna som beslutade att bygga Stockholms tunnelbana under 1940-talet kunde förmodligen inte i sin vildaste fantasi förutse Stockholm 2016 och hur radikalt tunnelbanan har påverkat huvudstadens tillväxt. Lika lite kommer analyserna av höghastighetsjärnvägen fullt ut kunna ta höjd för hur denna kommer att påverka hela Sveriges framtid det kommande århundradet.

Järnvägsbehoven är akuta. Med en robust finansieringslösning bör den nya stambanan kunna färdigställas snabbare än till år 2035-2040. Regeringen behöver därför agera snabbt och initiera blocköverskridande samtal. Oppositionspartierna måste vara med och ta ansvar för att säkra ett långsiktigt hållbart järnvägssystem i Sverige. Att fortsätta som idag är inte ett hållbart alternativ. Partipolitiskt taktiserande måste därför läggas åt sidan. Till syvende och sist handlar det om att säkra svensk tillväxt, klimatomställning, jobb och bostadsbyggande. Det handlar om att bygga Sverige starkt.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev