onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Höghastighetståg avgörande för konkurrenskraften

Sverige behöver både mindre tågkaos och fler bostäder. Därför välkomnar vi Sverigeförhandlingens ambitioner om en mer tillförlitlig järnvägsinfrastruktur med höghastighetsjärnväg som bidrar till ett ökat bostadsbyggande. Behoven är akuta och ju fortare den blir klar desto snabbare kan vi nyttja dess positiva effekter, skriver tunga S- ,C- och M-politiker i södra Sverige.

Publicerad: 29 juni 2016, 08:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ju fortare den blir klar desto snabbare kan vi nyttja dess positiva effekter. I södra Sverige finns det samförstånd och samarbete som behövs för en snabb process framåt.


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågEUEkonomiSverigeförhandlingenJärnväg

Det senaste handslaget, mellan Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen, är ett viktigt steg framåt. En höghastighetsjärnväg skulle avlasta Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö. På vissa högtrafikerade sträckor i södra Sverige har man redan slagit i kapacitetstaket. När spåren utnyttjas till max finns det varken plats för fler tåg eller tid för underhåll. Om snabba persontransporter i befolkningstäta Skåne flyttas över till nya järnvägen får mer gods plats på stambanorna.

Det brådskar med investering i ny järnväg. Det finns inget tidsutrymme för underhåll utan nya spår – om vi inte ska stoppa trafiken och ta kostnaden som skulle drabba både vår exportindustri och persontrafiken. Valet står inte mellan underhåll av befintliga spår eller investeringar i ny infrastruktur – det behövs både och. Både underhållsbehoven och problemen med för lite kapacitet på spåren är akuta.

För att Sverige ska få ut största möjliga nytta av höghastighetsjärnvägen, är det avgörande att banan färdigställs så fort som möjligt. Ju fortare den blir klar desto snabbare kan vi nyttja dess positiva effekter. I södra Sverige finns det samförstånd och samarbete som behövs för en snabb process framåt.

Södra Sverige är landets väg ut till Europa. Stråket från Stockholm, ner till södra Sverige, via Malmö-Köpenhamn och vidare till Europa är av EU utpekat som en strategisk korridor för gods. Den så kallade Scan-Med korridoren (Scandinavian-Mediterranean), är enligt EU avgörande för den europeiska ekonomin. Men flaskhalsarna på den svenska järnvägen stoppar upp flödet av gods.

Andelen försenade tåg uppgår i dag till 30–50 procent på Västra och Södra stambanan. Den långväga persontrafiken Stockholm/Malmö/ Köpenhamn har 2008‐2015 haft sämst punktlighet (cirka 66 procent). Prognosen är att kapaciteten på delar av Södra stambanan behöver utnyttjas till 148 procent år 2025, om inget görs. Trafikverkets maxtak för garanterad robusthet och tillförlitligt underhåll är 85 procent. Ska tåg komma och gå punktligt bör kapaciteten på spåren inte utnyttjas mer än till 70 procent. Det är avgörande för svenskt konkurrenskraft och svenska företag att dessa flaskhalsar omgående åtgärdas. För södra Sveriges näringsliv blir kapacitetsbristen förödande.

Eftersom den föreslagna sträckningen på höghastighetsjärnvägen kommer att gå parallellt med Södra stambanan, vid vissa kritiska sträckningar, kommer den skapa avlastning. Bygget av höghastighetsjärnvägen måste då prioriteras för att inte all tågtrafik till kontinenten skall stoppas upp.

Framförda invändningar mot höghastighetsjärnvägen är att samhällsnyttan påstås vara liten och att investeringskostnaderna är stora. Trafikverkets nya kostnadsberäkningar visar dock på en lägre kostnad än tidigare beräknat. Höghastighetsjärnväg kommer att ge utveckling, tillväxt och ett industriellt lyft för Sverige. Det behövs en diskussion om vad otillräcklig kapacitet på svensk järnväg skulle innebära i form av utebliven tillväxt och försämrad konkurrenskraft.

Dragningen av järnvägen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, via Jönköping, föreslås ske i de regioner i Sverige där befolkningsökningen väntas blir som störst. En höghastighetsbana kommer att öka möjligheten att arbetspendla längre sträckor på kortare tid. Det vidgar arbetsmarknaden och ökar möjligheten till arbete för fler.

Dessutom behöver Sverige investera i järnväg om vi ska lyckas nå miljö- och klimatmålen. I dag står transportsektorn för 32 procent av utsläppen av växthusgaser. Järnvägen är ett klimatsmart transportsätt som har låg energiförbrukning och låga utsläpp. Snabbare och mer tillförlitlig järnväg gör att fler vågar använda sig av järnvägen, både för privatresor och för godstransport.

Region Jönköpings län, Region Skåne, kommunerna Jönköping, Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö Stad driver ett fördjupat samarbete om infrastrukturen inom ramen för Sverigeförhandlingen. Samverkan drivs på basis av stora och långtgående behov av en välfungerande infrastruktur.

Behoven är akuta och de nyttor som en höghastighetsjärnväg skulle skapa stora. Vi vill nu gå vidare och teckna avtal med Sverigeförhandlingen så att byggnationen snabbt kan komma igång. Det gynnar hela Sveriges konkurrenskraft.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S) Lund

Lena Wallentheim, oppositionsråd (S) Hässleholms kommun

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C) Värnamo

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköping

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M) Region Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev