Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Hög tid att säkra Stockholms dricksvatten

Det är dags att skapa en modern storstadsregion, säkra dricksvattnet, förebygga översvämningar och anpassa infrastrukturen till kraven i en storstadsregion. I Miljöpartiets nya regionpolitiska program sätter vi fart på nödvändiga förebyggande klimatåtgärder genom fem förslag, skriver Tomas Eriksson, miljö- och ekonomipolitisk talesperson för MP i Stockholms läns landsting.

Publicerad: 24 mars 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegionerSamhällsplaneringKlimat

Allt fler rapporter pekar på att klimatförändringarna också slår mot Stockholmsregionen. Med en höjning av vattennivån riskerar Mälaren att svämma över, och med det följer ett försämrat dricksvatten. Men genom att moderaterna i landstinget säger nej till att bilda en region, läggs allt ansvar på kommunerna. Det är orimligt eftersom vattnet saknar kommungränser.

Vi anser att det är angeläget att arbeta förebyggande för att anpassa Stockholmsregionen efter de klimatförändringar som sker. Därför föreslår vi följande:

• Bilda landstinget och kommunerna till en region med gemensam bestämmanderätt.
• Säkra dricksvattnet.
• Förebygg översvämningar.
• Anpassa infrastruktur och bebyggelse för klimatförändringar.
• Minska bilberoendet och koldioxidutsläppen genom fler stadskärnor och utökad kollektivtrafik i hela regionen.

Bilda en region:
Mälarens vatten saknar kommungränser. Att landstinget ansöker om att bilda en region skapar därför bättre möjligheter att kraftsamla för att lösa olika uppgifter, såsom ett anpassat klimatarbete. En stor majoritet bland kommun- och landstingspolitikerna har insett behovet av att bilda större regioner, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Man konstaterar att den nuvarande indelningen har sina rötter i ett helt annat samhälle. I dag växer människors vardagsgeografi och allt fler rör sig över allt större områden för att nå arbete eller utbildning.

Landstingen i Skåne, Västra Götaland och Halland samt Gotlands kommun har enligt särskild lagstiftning regionalt utvecklingsansvar med regionfullmäktige och regionstyrelse och betecknas därför som regioner. Från 2015 kommer även landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland att omfattas av lagen. Det är dags att storstockholmspolitiken också går in för en modern inställning, där gemensamma krafter kan verka för ett klimatanpassat arbete över kommungränserna. Moderaterna verkar vara de enda som står kvar och trampar i det gamla.

Säkra dricksvattnet:
Allt fler kommuner har Mälaren som sin källa för dricksvatten. En förändring av vattenkvalitén i Mälaren på grund av klimatförändringar skulle ge stora problem för många kommuner i Stockholmsregionen. Därför behöver vi skapa fler källor för dricksvatten runt om i länet. De vattentäckter som finns behöver också skyddas bättre från föroreningar. Genom väl fungerande grönstruktur och dagvattendammar så nära källan som möjligt, kan förorenat dagvatten renas på bästa sätt. Vi vill även skapa fler vattenskyddade områden i länet. För att förekomma att dricksvattnet blir förorenat på grund av klimatförändringar vill vi även genomföra sårbarhetsanalyser på alla lokala vattenförsörjningssystem. Forskningsmedel från landstinget behöver avsättas till att ta fram nya reningsmetoder av dricksvatten.

Anpassa infrastruktur och bebyggelse för klimatförändringar:
Vi behöver anpassa infrastruktur och bebyggelse för att regionen ska bli mer hållbar, men även för att minska vår sårbarhet inför klimatförändringarnas konsekvenser. Många av våra vägar, järnvägar och andra kommunikationsmedel riskerar att påverkas i samband med att vattennivåerna stiger och risken för jordskred och väderchocker ökar. Länsstyrelsen i Stockholm tog för två år sedan fram en rapport som tydligt pekar ut vilka risker som Stockholm står inför i samband med klimatförändringarna. Men i dag finns ingen samlande aktör som kan agera för att nödvändiga förändringar genomförs. Istället ser vi i dag att många kommuner agerar tvärtom genom att fortsätta bygga strandnära bostäder.

Miljöpartiet vill därför, inför processen med att ta fram den kommande regionala översiktsplanen (RUFS), att frågan om bebyggelsens och infrastrukturens anpassning till klimatförändringar ges särskild tyngd. Vi vill även att vår egen infrastruktur i form av kollektivtrafiken genomgår ett särskilt klimatanpassningsprogram där vi säkrar att järnvägar och tunnelbana kan fungera trots extrem nederbörd, kyla, ras eller översvämningar.

En modern storstadsregion:
Miljöpartiet vill utveckla Stockholm till en modern storstadsregion med minskade utsläpp av koldioxid. Det gör vi genom att bygga en stad med flera regionala centrum med bostäder, arbetsplatser och handel. Vi bygger även ut kollektivtrafiken kraftigt med fler tvärförbindelser. På det sättet blir det möjligt för fler att kunna leva i hela länet utan att vara beroende av bil. Vi vill även försörja hela Stockholmsregionen med energi från förnyelsebara energikällor. Genom att bygga ut vind och solkraft både inom och utanför länet skapar vi både klimatnytta och arbetstillfällen.

I Miljöpartiets nya regionpolitiska program, tar vi ansvar för hela Stockholmsregionens moderna utveckling och sätter fart på nödvändiga förebyggande klimatåtgärder här och nu.

Tomas Eriksson, talesperson (MP) ekonomi & miljö Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev