Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Hindra oss inte att bygga ut den förnybara elen

Jämtkraft har som mål att fördubbla produktionen av förnybar el. Vårt företag arbetar aktivt och konkret med många olika miljö- och klimatfrågor. Det är utifrån detta perspektiv som frågan om elnätsavgiften blir oerhört viktig för oss, replikerar Jämtkrafts ledning.

Publicerad: 3 februari 2014, 10:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Elproduktion

REPLIK. I en debattartikel i Dagens Samhälle den 21 januari skriver Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson att hon inte förstår varför Jämtkraft driver frågan om intäktstaket på elnätsavgiften. Låt oss då förklara varför: Energimarknadsinspektionen (EI) har satt ett tak för hur stora intäkter Jämtkraft får ha för sitt elnät. För en tid sedan byggde Jämtkraft en fyra mil lång elledning på 145 kV till en kostnad av 126 miljoner kronor. Bakgrunden till investeringen var att ett antal vindkraftsproducenter önskade att få ansluta sig till vårt elnät.

Om vi i det här läget inte får ta betalt för byggnationen av den nya elledningen, för att vi redan har nått upp till den intäktsnivå som EI har satt som gräns, så försvinner såklart incitamentet till investeringen för vår del. Nya kunder blir en kostnad istället för en intäkt. På så sätt blir EI:s intäktsram ett hinder för såväl ekonomisk tillväxt i regionen som utbyggnad av mer förnybar energi.

Behovet av elledningen var stort. Ledningens kapacitet på 150 MW nu är fulltecknad med nya kunder, vindkraftsproducenter, som kommer att bidra med förnybar el. Det är alltså viktigt att förstå att det för oss inte handlar om antalet nya kunder, det avgörande är istället hur stora de nya intäkterna är som ska möjliggöra vår investering. Det är där EI:s intäktsram kan bli begränsande.

Vi tycker att det i grunden är bra att EI kontrollerar att de avgifter som elnätsföretagen tar ut är skäliga. Jämtkraft har inte för avsikt att maximera elnätspriserna, vi vill föra en diskussion med EI om hur dagens och framtidens avgifter kan se ut för att få en bra styrning som tryggar kundernas ställning men också möjliggör en utbyggnad av förnybar elproduktion.

AnnSofie Andersson, kommunalråd (S) Östersund och ordförande Jämtkraft

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Elproduktion

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev