Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Heister: Knape odlar myter om bostadsbristen

SKL:s ordförande Anders Knape påstår i en rad debattartiklar att det är långa handläggningstider av överklagade bygglovsärenden vid länsstyrelserna som gör att det byggs för lite bostäder. Detta är fel.

Publicerad: 14 maj 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

DetaljplanerBostadsbyggande

Överklagade bygglovsärenden har nästan ingenting med nyproduktion av bostäder att göra. Trots det har detta påstående fått ett visst fäste och jag vill därför klargöra några saker.

Ärenden som rör nyproduktion av bostäder är prioriterade hos Länsstyrelsen i Stockholms län, och extra hårt prioriterade är sådana ärenden som rör fler än tio bostäder. Men överklagade bygglovsärenden handlar oftast om helt andra saker. En översiktlig genomgång av de cirka 1200 ärenden som avslutades under 2011 visar att endast en fjärdedel rör nyproduktion av bostäder. Och av dessa ärenden avser den absoluta merparten en- eller tvåbostadshus.

Övriga tre fjärdedelar handlar om tillbyggnader till fritidshus, komplementbyggnader, carport, garage, förråd, altaner, parkeringsplatser, byggnadsavgifter, plank, murar, ändring av lokalanvändning etcetera. Att den genomsnittliga handläggningstiden för dessa ärenden ÄR för lång har Anders Knape helt rätt i, och det finns ingen som beklagar detta mer än vi. Att det dessutom går ut över enskilda fastighetsägare och näringsidkare är ett allvarligt problem och något som vi gör allt vi kan för att avhjälpa genom att hela tiden se över våra arbetssätt.

Men det har försvinnande lite med bostadsbristen att göra. Inte ens om vi lyckades kapa dessa tider till en månad skulle det bidra till det stora antal bostäder som Stockholm är i behov av.

När det sedan gäller överklagade detaljplaner, där det av naturliga skäl oftare är nyproduktion av bostäder som berörs, har vi under 2011 avslutat cirka 100 ärenden. 26 avslutades inom 30 dagar, 36 inom 90 dagar och i 28 fall tog det längre tid. Den genomsnittliga handläggningstiden är 68 dagar, men även här prioriteras ärenden som handlar om bostäder strikt.

Självklart ska vi fortsätta att pressa handläggningstiderna ytterligare. Länsstyrelsen har som utgångspunkt att tiden från idé till färdigt hus ska halveras, och att korta handläggningstiderna är en del av det arbetet. Länsstyrelsen kommer också att producera fler och bättre kunskapsunderlag kring de statliga intressena i planeringen samt, där det är möjligt, ge bostäder större tyngd vid avvägningar mot andra intressen.

Ännu viktigare är sannolikt behovet av att samplanera infrastruktursatsningar med byggandet av nya bostäder, och där kommer Länsstyrelsen att arbeta hårt för att de olika aktörerna ska kunna samverka så effektivt som möjligt. Länsstyrelsen har också föreslagit att de statliga intressena i den fysiska planeringen ses över, uppdateras och förenklas så att bostadsplaneringen kan göras smidigare.

Utöver detta har regeringens utredare Sören Häggroth pekat ut ett antal åtgärder som han tror kommer att underlätta bostadsproduktionen, och som Länsstyrelsen tycker är bra.

Det finns mycket att göra således, såväl för stat och kommun som för företag och andra aktörer. Länsstyrelsen kommer att gå vidare med sitt arbete för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att utvecklas som den moderna, kunskapsintensiva och mångsidiga storstadsregion vi är. Vi kommer att göra det tillsammans med kommunerna och de andra regionala och statliga aktörerna, och vi kommer att göra det så snabbt och smidigt vi någonsin kan.

Och handläggningstiderna, de kommer vi fortsätta att korta. Även när det gäller överklagade bygglovsärenden. Men av helt andra skäl än bostadsbristen.

Chris Heister, landshövding, Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

DetaljplanerBostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev