Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Handelskammaren driver ohederlig Brommakampanj

Under vinjetten ”Rädda Bromma” driver Stockholms Handelskammare en kampanj för att behålla Bromma flygplats. Intet ont med det. För en lobbyorganisation som Stockholms Handelskammare är syftet med verksamheten att verka för svenskt näringslivs intressen, medan miljö- och säkerhetsintressen ofta helt åsidosätts.

Publicerad: 19 augusti 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikArbetsmarknadTransporterBromma

REPLIK I början av sommaren, inför den politiskt viktiga Almedalsveckan, lade Handelskammaren fram sin rapport ”Att 24 000 jobb hotas om Bromma flygplats läggs ner”. Inlagan följdes av en debattartikel i Dagens Samhälle undertecknad av flera tunga politiker, bland annat Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, men även av ett flertal socialdemokrater från kommuner i hela landet.

En nedläggning av Bromma blir ett hårt slag mot de orter i Sverige som har stora avstånd till Stockholmsregionen”, skrev de.

Att 24 000 jobb hotas är under förutsättning att de tolv linjerna helt skulle läggas ner, vilket knappast är troligt. I dag finns för alla, utom Trollhättan-Vänersborg, parallella linjer från Arlanda. Jobben drabbas inte heller i Trollhättan eftersom man omedelbart kan lägga om linjen till Arlanda. Kommunalråden som skrev under denna debattartikel har helt enkelt blivit förda bakom ljuset av Stockholms Handelskammare. Men inte bara siffrorna kan ifrågasättas, utan även hela rapporten. Det nämns inte med ett enda ord att Arlanda Express finns sedan 1999 och tar passagerare mellan Stockholm city och flygplatsen på 20 minuter. Tåget avgår i högtid var tionde minut, annars var 15:e minut. Problemet med denna utmärkta förbindelse är biljettpriset vilket i sin tur är en följd av det helt feltänkta upplåtelseavtalet mellan staten och A-Train AB. Det är stora trafikproblem på Drottningholmsvägen in och ut mot stan i rusningstrafik som gör att en möjlig tidsvinst med Bromma istället omvandlas till en garanterad tidsförlust.

Det hävdas att om trafiken på Bromma upphör läggs flygplatserna Kalmar, Trollhättan-Vänersborg, Växjö och Ängelholm ner. Av statistiken i (numera) TRV 2014:096 framgår att 1983-1990, när ingen trafik bedrevs på Bromma, hade alla fyra en lysande utveckling. Den bröts 1991 och det hjälpte inte att Bromma återkom 1992.

Statliga Swedavia, som driver flygplatsen, vill nu nästan fördubbla passagerarantalet med betydligt större plan. Moderaterna genom borgarråden Sten Nordin och Regina Kevius gör detta möjligt genom vilja ta bort bullerbegränsningarna helt över Stockholm för att samtidigt kunna bygga i flygplatsens närhet. Beräkningar visar att 80 000 eller var tionde stockholmare störs av flyget som kan ge kroniska stressrelaterade sjukdomar och hjärt- och kärlproblem, där barnen är särskilt utsatta.

Det finns cirka 60 skolor i bullerområdet. Chalmers Tekniska högskola skriver att generösare bullerregler inte löser några hälsoproblem. De riktlinjer som finns i dag baseras på föråldrad forskning och nya studier visar att reglerna snarare borde skärpas av folkhälsoskäl. Ökat buller i bostadsområden kommer på sikt att medföra stora samhällskostnader eftersom befolkningen kommer att bli sjukare, menar man.

Swedavia är måna om att ljudet från flygplatsen på marken inte ska räknas in i mätningarna och Stockholms Handelskammare är positiv till fler bostäder i närheten av flygplatsen. ”Dock får detta inte begränsa flygtrafiken på Bromma.” Handelskammaren försöker balansera efterfrågan av bostäder i Stockholm med en eventuell nytta av Bromma flygplats, som 70 procent av stockholmarna inte ens använder, vilken inte blir särskilt trovärdig.

De nya Moderaterna struntar helt i de säkerhetsmässiga aspekterna som faktiskt måste tas hänsyn till att ha en citynära flygplats med mängder av bostäder, kontor och skolor under inflygningsvägen med bränslefyllda flygplan. Verksamheten på Bromma flygplats är klassad som farlig verksamhet enligt 2:4 i Lag om skydd mot olyckor enligt Storstockholms brandförsvars Riskanalys 2013. Rapporterna från Transportstyrelsen om säkerhetsriskerna för de närboende har mörkats.

Dessutom hävdar Swedavia, med Brommas flygplatschef Peder Grunditz, att flyget inte får plats på Arlanda, vilket är rent nonsens. År 2013 hanterade Arlanda och Bromma sammanlagt färre landningar än enbart Arlanda gjorde år 2000 och sedan dess har en tredje bana tillkommit. Det kan möjligen bli ett kortsiktigt terminalproblem för flygpassagerarna i högtrafik, men flyget får gott om plats utan problem, visade den så kallade Stockholmsutredningen och en statlig utredning från Trafikverket (2013:107), en rapport som plötsligt drogs tillbaka och återkom som 2014:096.

Till skillnad från Arlanda som regleras av ett miljöavtal med ett koldioxidtak, upphävt men överklagat, finns inga begränsningar för hur mycket koldioxid Bromma flygplats får släppa ut. Detta gör att trafiken på Bromma ökar på bekostnad av Arlanda.

Swedavia spenderade omkring 1 miljon kronor på boende och resor på ”Gate Almedalen” enligt presschefen Klas Nilsson. Det är oansvarigt av Stockholms Handelskammare, i nära samråd med Swedavias PA-avdelning, där det före detta moderata kommunalrådet Henrik Kelfve är chefslobbyist, och nya Moderaterna i Stockholm med Henry Sténson, Kristoffer Tamsons och Sten Nordin i spetsen, när de propagerar kraftfullt för att inte bara behålla utan även vilja utöka flyget till fyra miljoner passagerare med betydligt större plan än tidigare.

Inte heller gynnar Bromma flygplats konkurrensen, då det kostar lika mycket eller mer att flyga från Bromma som från Arlanda. Man håller dessutom flygbolaget Malmö Aviation, som ägs av familjen Braathen genom riskkapitalbolaget Braganza, under vingarna genom att i praktiken ge dem option på Bromma. Varför ska de skyddas från konkurrens på lika villkor genom att tillhandahålla dem en egen flygplats? Brommas nuvarande flygplatschef Grunditz har tidigare arbetat på Braathens och Anders Ehrling, nu koncernchef för Braathens, var tidigare styrelsemedlem i Swedavia.

Flygvärlden är liten, ett fåtal styr. Handelskammaren, nya Moderaterna och Swedavia sprider inte bara osanningar om Bromma flygplats, utan hotar även den fria konkurrensen. De har många frågor att svara på gentemot Stockholms invånare och lurade kommunala landsortspolitiker inför stundande val: Varför sprider Stockholms Handelskammare, Swedavia och nya Moderaterna lögner om Bromma flygplats, för kommuner bakom ljuset, samtidigt som de riskerar stockholmarnas hälsa, säkerhet, miljön och sätter den fria konkurrensen ur spel?

Ola Kjellberg, fri debattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev