Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Håll enad front för fördubblad kollektivtrafik

Branschen har enats om en fördubbling av kollektivtrafiken. Det kräver fortsatt samarbete och inte ställningskrig mellan olika trafikslag.

Publicerad: 26 maj 2011, 08:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Transportsystemet står inför stora utmaningar. Det behöver bli betydligt mer energieffektivt och mindre miljöstörande. Om detta är forskningen entydig. Sättet att göra det på kräver många olika typer av åtgärder. Det finns i sammanhanget inga Columbi ägg.

Det betyder bland annat att fler bilister behöva byta till kollektivtrafik. Hela kollektivtrafikbranschen har också lyckats samlas kring ett gemensamt projekt, som har som långsiktigt mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Hittills har arbetet drivits gemensamt genom att var och en drar sitt strå till stacken. Det har skett oavsett om man arbetar med kollektivtrafik med buss, spårväg eller taxi.

Därför är det olyckligt att delar av branschen har beställts en partsinlaga för att visa att busstrafik är bättre och billigare än spårvägsstrafik som diskuteras i många städer. Man gör det genom att ensidigt använda exempel som får spårväg att framstå i sämre dager än så kallad Bus rapid transit (BRT). Med ett annat urval skulle det gå att visa motsatsen, om man vill det. Att det inte finns några svenska BRT-system, och knappast några europeiska, som gör mer jämförbara kostnadsanalyser möjliga, förbigås.

Fler invändningar kan riktas mot rapporten, men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att alla trafikslag spelar en roll i arbetet med att utveckla en modern och flexibel kollektivtrafik.

Det finns gott om utmaningar om kollektivtrafiken ska kunna fördubblas. För att ta sig an dessa behövs inget ställningskrig mellan olika trafikslag utan fortsatt samarbete.

Christer G Wennerholm, ordförande (M)
Tore Fritzson, 1:e vice ordförande (C)
Britt-Marie Andrén Karlsson, 2:e vice ordförande (S)
Presidiet i Svensk Kollektivtrafik – läns- och lokaltrafikens branschorganisation

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev