Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Gruvor sinkas av långa handläggningstider

Regeringen kan inte ignorera behovet av ett tydligare och rättssäkrare system för gruvprövningar. Om Sverige ska vara attraktivt för nya investeringar i gruvor måste handläggningen bli effektivare och prövningsmyndigheterna få fler resurser.

Publicerad: 13 mars 2013, 12:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Regeringens nyutgivna mineralstrategi är välkommen och efterlängtad av många i gruvbranschen. Strategin är matnyttig i många avseenden men en väldigt viktig punkt lyser fortfarande med sin frånvaro. Det gäller effektiviseringen av tillståndsprocesserna för gruvdrift. Som strategin förmedlar syftar arbetet till att Sverige ska nå en internationell plattform som gruvland. Hur lång tid det tar att få tillstånd – och ett säkert besked om en verksamhet verkligen får starta - är i högsta grad en fråga som avgör om Sverige är ett attraktivt land att investera i eller inte.

Samtliga aktörer är överens om att handläggningstiderna för tillståndsprocesserna för gruvverksamhet är långa. Oavsett vad man anser om en gruvetablering är det föga tillfredsställande att de synpunkter man lämnat i processen inte slutligt kan bedömas förrän flera år framåt i tiden. I de dialogmöten som Näringsdepartementet anordnade under hösten 2012 var det tillståndsfrågorna och handläggningstiderna som dominerade synpunkterna. Det handlar inte om att sänka miljökraven för gruvbranschen utan att helt enkelt styra upp de juridiska processerna mer effektivt.

Gruvmål är omfattande och kräver att en rad olika undersökningar bekostas av sökanden samt att prövningsmyndigheterna sätter sig in i pärmvis av material. Samtidigt är gruvnäringen kontroversiell, stora som små beslut i de olika tillståndsprocesserna blir överklagade och tidsåtgången blir ännu mer omfattande.

Mark- och miljödomstolen i Umeå som får hantera de flesta gruvmål är rejält underbemannad. Detta är väl känt sedan mer än 2,5 år. Samtidigt domineras våra tillståndsprocesser av att såväl myndigheter som organisationer begär anstånd för att svara på frågor i miljöprövningarna. Ofta ges anstånd flera gånger i samma fråga. Resultatet blir att prövningarna tar allt längre tid, samtidigt som de utredningar som sökanden lämnade in från början av processen anses föråldrade och får kompletteras med nya data.

Om Sverige ska vara attraktivt för nya investeringar måste handläggningen bli effektivare och prövningsmyndigheterna få fler resurser. De förslag som hittills presenterats om ändringarna i miljöbalkens regler om MKB är otillräckliga. Ska vi klara en rättssäker prövning av alla miljöfrågor för den växande gruvbranschen måste vi direkt i lagstiftningen sätta tidsramar för hur lång tid exempelvis ett samråd eller en kompletteringsomgång i domstolen får ta. Vidare är det viktigt med tydliga spelregler från början – är vissa områden alltid undantagna från gruvdrift och prospektering? Eller ska den prövningen ske i sent skede?

Mineralstrategins genomförande med föreslagna åtgärder går att återfinna sist i det 50-sidiga dokumentet, men inte ens där verkar effektiviseringen av tillståndsprocessen och underbemanningen på domstolarna platsa som viktiga frågor för att öka gruv- och mineralnäringens resurseffektivitet. Det är beklagligt att mineralstrategin inte ger svar på dessa utmaningar, än mindre ens lyfter frågan och försöker komma fram med lösningar för de långa handläggningstiderna.

Regeringen kan inte ignorera behovet av ett tydligare och rättssäkrare system för gruvprövningar.

Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma, verksam vid avdelningen för mark- och miljöjuridik

Sophia Linderstam, jur kand, Foyen Advokatfirma

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev