Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Gör hela sträckan mellan storstäderna till motorväg

Vägen mellan Göteborg och Stockholm är nu så gott som mötesfri. Men det är dags att bygga bort den sista flaskhalsen. Regeringen bör omgående påbörja arbetet med att göra hela sträckan mellan landets två största städer till motorväg, skriver kommuntoppar, regionråd och näringsliv tillsammans.

Publicerad: 16 oktober 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tillsammans bildar väg 40 och E4:an en given pulsåder mellan Sveriges två största städer - det är dags att bygga bort den sista flaskhalsen.

Foto: Helena Haglund, Näringsliv Ulricehamn


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTransporterHandel

I morgon lördag invigs 17 kilometer ny motorväg på väg 40. Med pompa och ståt firas det då i Ulricehamn att hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg nu äntligen är, så gott som, mötesfri. Det är på så många sätt ett stort steg i rätt riktning.

Men när ljudet av fyrverkerier och flygande champagnekorkar lagt sig befarar vi att beslutsfattarna slår sig till ro och tycker att de med en mötesfri väg gett väg 40 sin beskärda del av motorvägsutbyggnad.

Det är att sikta på tok för lågt anser vi. Att lämna 46 kilometer mellan Ulricehamn och Jönköping utan motorvägsstandard ter sig obegripligt. Därför bör regeringen omgående börja arbetet för att göra hela sträckan mellan landets två största städer till motorväg.

Tillsammans bildar väg 40 och E4:an en given pulsåder mellan Sveriges två största städer och passerar ett av de mest tätbefolkade områdena i landet. Genom att ge hela sträckningen motorvägsstandard knyts städerna tydligt samman.

För transportnäringen blir det lättare, säkrare och snabbare att transportera gods på en väg som redan i dag är en av landets viktigaste. Göteborgs hamn är Skandinaviens största och en så kallad CORE-hamn med särskilt prioriterad status inom EU:s transportnät.

Sju av tio containrar som kommer till eller lämnar landet passerar just hamnen. Förra året handlade det om drygt 836 000 containrar lastade med åtskilliga miljoner ton varor. En stor del av dessa kommer till, eller ska vidare från Göteborgs hamn med lastbilsfrakt utmed väg 40. Hamnens konkurrenskraft är starkt beroende av ett bra flöde i det omgivande trafiknätet.

Sverige är ett litet, exportberoende land. För att tillverkningsindustri och handel ska stå sig väl i konkurrensen på den internationella marknaden, är en fungerande logistik helt avgörande.

I våra regioner växer flera logistikcentra fram i anslutning till väg 40. Vi ser det hända i Borås, Ulricehamn och Jönköping. Landvetter flygplats satsar stort på detsamma, liksom Jönköping Airport och nämnda Göteborgs hamn, där en 1 miljon kvadratmeter stor logistikpark planeras.

Detta medför naturligtvis en ökad aktivitet på väg 40, vilket är ett faktum som inte kan ignoreras.

Mellan 2002 och 2014 visar Trafikverkets mätningar vid Ulricehamn en trafikökning på mer än 20-procent. Prognoser förutspår en utökad trafikmängd med ytterligare dryga 2000 fordon per dygn fram till år 2035, där godstrafiken beräknas stå för den största ökningen. Vi bedömer att detta är lågt räknat, men redan denna siffra manar till en kapacitetshöjning av sträckan.

Att få en motorväg till stånd är också centralt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Mellan Stockholm och Göteborg finns en omfattande mellanmarknad med flöden av gods och persontrafik som innefattar pendling.

En utbyggnad av motorvägen ger bättre restider som i sin tur möjliggör en förstoring av arbetsmarknadsregionen. Det betyder att företagen får allt större utbud av kompetens att välja på, samtidigt som arbetstagare får lika stort utbud av potentiella arbetsgivare att tillgå. Sammantaget bidrar det till att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad som gör det möjligt för företagen att bibehålla och öka sin konkurrenskraft.

Motorvägsstandarden skulle också innebära ett stort lyft för persontrafiken. En motorväg är betydligt säkrare och ger större tillförlitlighet och ett bättre flöde med mindre risk för störningar än i dagens 2+1-lösning. Ett stopp på en enfilig sträcka i en av landets viktigaste transportstråk vittnar om sårbarheten i dagens lösning.

För ett par veckor sedan valde Trafikverket att skylta upp väg 40 och E4, jämte E20, som huvudväg mellan Göteborg och Stockholm. Det kommer naturligtvis att öka trafikmängden ytterligare. Men också bidra till att skapa ännu mer frustration hos åkare, företagsledare och pendlare när den trånga passagen mellan Jönköping och Ulricehamn gör sig påmind.

Vi förutsätter att regeringen delar vår ambition att hela väg 40 ska bli motorväg och att en utbyggnad av sträckan Ulricehamn-Jönköping kommer att finnas med i den nationella infrastrukturpropositionen våren 2018.

Det är dags att bygga bort den sista flaskhalsen.

Mattias Josefsson, (S), kommunstyrelsens ordförande Ulricehamns kommun

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköping

Johan Schyllander, vd AB Arlemark

Ulf Olsson, (S), kommunstyrelsens ordförande Borås stad

Rune Backlund, regionråd (C), Region Jönköping

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M) Region Jönköpings län

Anna Wersäll, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren i Jönköpings län

Frida Boklund, ordförande Företagarna i Jönköping/Östergötland

Carina Lyckvind, vd Diac Metal AB

Mikael Johansson, vd Meca-Trade OY

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev