tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Ge regionerna ansvar för regionala järnvägar

Prioriteringen av storstadsregionerna innebär att utvecklingen och tillväxten försvåras i sydöstra Sverige. Det är hög tid att den stora potential som finns utanför storstadsområdena tas till vara.

Publicerad: 5 februari 2016, 13:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen har avsatt 836 miljoner kronor i den regionala transportplanen för Kalmar län för 2014-2025. Det är en budget som inte är i nivå med länets behov.


Ämnen i artikeln:

RegionerTågtrafikHöghastighetstågSverigeförhandlingenHögskolan

Nu står det klart att den kommande dragningen av höghastighetsbanan på sträckan mellan Malmö och Jönköping föreslås få en västlig dragning med stationsläge i Värnamo.

Beskedet är en tydlig signal om att regionerna utanför storstäderna betraktas som en vit fläck på kartan. Att i stället dra höghastighetsbanan genom Småland längre österut med stationsläge vid Växjö hade varit ett viktigt steg i bildandet av nya och större regioner.

Effekten för arbetsmarknaden i sydöstra Sverige skulle bli oerhört betydelsefull. Med förbättrade restider för persontrafiken skulle Växjö, Kalmar och Karlskronas arbetsmarknadsregioner knytas mot alla de tre storstäderna i Sverige.

Växjö, Kalmar och Karlskrona är i dag tre starka regionala centra och i regionen finns ett stort antal större företag som är beroende av snabba kommunikationer.

Sträckningen skulle även gynna utvecklingen och utbytet inom och mellan de högre lärosätena. Genom att koppla höghastighetsbanan med kust-till-kustbanan skulle man skapa en infrastruktur där åtta universitet och högskolor, från Linköping ner till Malmö, skulle knytas närmare varandra.

Tillväxten och konkurrenskraften skulle öka. Hela sydostregionen har under en längre period haft en kraftig tillväxt och förväntas växa ytterligare.

Regionens exportföretag levererar i dag näst högst exportvärde i hela Sverige. Det är något som skulle kunna växlas upp i en funktionell region. Inte minst skulle det skapa tillgång till välutbildad kompetens då möjligheterna för arbetskraftspendling skulle öka.

Prioriteringen av storstadsregionerna innebär att Sverigeförhandlarna försvårar utvecklingen och tillväxten i sydöstra Sverige.

Det ställer i sin tur högre krav på planeringen av transportinfrastrukturen 2018-2029.  I det arbetet blir det nu än viktigare att regeringen tillmötesgår det behov som funnits under många år:

• Transportinfrastrukturen måste planeras utifrån nya funktionella regioner

Regeringen avser att bilda större regioner. För att dessa ska kunna bli funktionella behövs en proaktiv infrastrukturplanering som ger förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner och studiependling.

Här behöver hänsyn tas till behovet av en utvecklad tågtrafik. Det krävs också mer finansiering.

• Den regionala potten för infrastruktursatsningar måste öka

Tittar man på Kalmar län som ett exempel har regeringen avsatt 836 miljoner kronor i den regionala transportplanen för 2014-2025.

Det är en budget som under lång tid varit alldeles för liten i förhållande till länets behov. Här behövs regionala satsningar där det ekonomiska utrymmet speglar det verkliga behovet.

• Ge ett samlat regionalt ansvar för regionala vägar och järnvägar

Regionerna har i dag inget ansvar för regionala järnvägar. Det är olyckligt. Kunskapen om de regionala förutsättningarna och behoven finns ute i regionerna. Därför bör också det samlade ansvaret göra det. På så sätt kan man själva göra nödvändiga prioriteringar.

Dragningen av höghastighetsbanan gör det nu angeläget att knyta de regionala tågbanorna till kommande resecentrum.

För Kalmar läns del handlar det om satsningar på kust- till-kustbanan och Stångådalsbanan samt Tjustbanan.

Inom kort presenterar regeringens utredare sin karta över de nya storregionerna i Sverige.  Redan 2019 kan dessa se dagens ljus. Men att rita kartor är inte det svåra. Det är att omvandla dem till verklighet.

Därför är det hög tid att dels se den stora potential som finns utanför storstadsregionerna, dels möta de behov som finns. Här bör satsningar på infrastruktur vara det mest prioriterade.

Ulf Nilsson, ordförande (S) Regionförbundet Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev