söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Ge kommunerna makt över transporterna

Kommunerna har mycket att vinna på att gå före i arbetet med att nå ett fossilfritt Sverige, och många har höga ambitioner. Men tyvärr bromsas omställningen av en alltför stelbent lagstiftning.

Publicerad: 11 september 2017, 03:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag - måndagen den 11 september - presenteras 10 konkreta reformförslag till hur regeringen kan underlätta kommunernas arbete med fossilfria transporter. Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

TransporterMiljöKommuner

Samhället står inför stora och snabba förändringar. Vi börjar redan se effekterna av klimatförändringarna men samtidigt går även teknikutvecklingen snabbare än väntat.

El- och värmesektorn är redan nästan fossilfria och det är nu transportsektorns tur att ställas om.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen för att öka tempot i klimatarbetet. En strategi är att undanröja hinder för de som vill gå fortare fram än nationen i sin helhet, och det är det många som vill.

Historiskt är det kommunerna som varit loket i det svenska klimatarbetet. De har till exempel varit helt avgörande för utbyggnaden av fjärrvärmen i Sverige som idag är 86 procent fossilfri. Vi i kommunerna har också en nyckelroll när det nu är dags för en omställning av transporterna. Dels är kommunerna beställare av kollektivtrafik och transporter till den egna organisationen och dels har vi möjlighet att påverka genom detaljplaner.

För kommuner finns det mycket att vinna på att gå före i arbetet med att nå ett fossilfritt transportsystem. Klimatåtgärderna för med sig positiva bieffekter till invånarna i form av att till exempel hälsovådliga luftföroreningar som kväveoxider och partiklar oftast minskar i takt med utsläppen av växthusgaser. För kommunerna blir dessa synergier mer påtagliga än på central nivå och målsättningarna för klimatarbetet är också i många fall betydligt offensivare än de nationella. Helsingborg, Uppsala, Växjö och Östersund - de kommuner som vi representerar - har alla ambitionen att vara klimatneutrala många år före det nationella målet år 2045, och vi är långt ifrån ensamma.

Det är därför oerhört viktigt att dessa ambitioner stimuleras och att kommunerna ges ökad frihetsgrad så att arbetet med att nu göra trafiken fossilfri inte avstannar. Fossilfritt Sverige har med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och flera kommuner tagit fram ett paket med förslag på friheter som vi anser att riksdagen bör ge till kommunerna. Fem av de viktigaste reformerna är:

Rätt att besluta om differentierade parkeringsavgifter så att kommunerna kan ge lägre p-avgifter för miljöbilar och upplåta särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Parkeringarna är ett verktyg som kommunerna kan använda för att styra vilken typ av fordon som ges företräde i gatumiljön.
Rätt att införa miljözoner som både innefattar helt utsläppsfria zoner och zoner där endast elbilar, hybrider och biogasbilar får köra. Zonerna skulle avsevärt förbättra luften i innerstäderna och samtidigt ge incitament att investera i avgasfria bilar.
Rätt att själva avgöra hur många parkeringsplatser som skall finnas för hyres- respektive bostadsrätter. Om kommunen kan vara flexibel i vilka krav som ska gälla för boendeparkering uppmuntras fastighetsägarna att söka andra mobilitetslösningar och frigörs dyrbart gatuutrymme till annan verksamhet.
Rätt att begära in gröna trafikplaner när till exempel nya köpcentra eller bostadsområden ansöker om byggnadslov för att visa hur transporterna kan lösas på ett klimatsmart sätt. Det skulle ge möjligheter att minska bilberoendet och bidra till en effektivare logistik.
Rätt att i likhet med vägar och järnvägar få hundra procent statlig finansiering vid byggande av cykelvägar om de ligger i regionens plan för infrastrukturinvesteringar. Att öka andelen som väljer cykel som pendlingsalternativ är en satsning som har effekter för så väl klimat och hälsa som trängsel i stadstrafiken.

Sveriges kommuner har en stor makt att påverka samhällsutvecklingen och kraften som finns i kommunernas omställningsvilja får inte begränsas av en stelbent lagstiftning. Politiker och tjänstemän lokalt har förmågan att se vilka åtgärder som får bäst effekt i de egna kommunerna.

Tillsammans är vårt arbete avgörande för om Sverige ska lyckas med målsättningen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Bo Frank, ordförande kommunfullmäktige (M), Växjö kommun

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) Uppsala kommun

Lars Thunberg, kommunalråd, (KD) Helsingborgs stad

Karin Thomasson, kommunalråd (MP) Östersunds kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TransporterMiljöKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev