Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Förvånande att SVT driver politisk kampanj

SVT hävdar att Trafikverket inte kan peka på några sakfel i rapporteringen om biltrafiken och felräkningen. Men det är inte sant, replikerar Trafikverket.

Publicerad: 17 juni 2014, 11:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TransporterKollektivtrafikJärnvägInfrastrukturinvesteringarMedier

REPLIK. Ulf Johansson programchef för riksnyheterna för SVT påstår att man inte kan hitta felaktigheter i vad man rapporterat om Trafikverkets trafikprognoser. Det stämmer inte! SVT ger en helt felaktig bild av kopplingen mellan Trafikverkets olika system för trafikmätning, trafikprognoser och planering.

Ni påstår i artikeln att jag som ansvarig chef inte kunde peka på något fel i SVTs rapportering. Det stämmer inte! Jag har upprepade gånger till journalisten sagt att det finns inget eller teoretiskt mycket litet samband mellan de avvikelser som vi själva upptäckt mellan vårt trafikprognossystem och vårt trafikflödessystem för delar av Stockholms län i Trafikverkets egen rapport och de prioriteringar som gjorts vad gäller förslag till regering och län av infrastrukturobjekt i Stockholms län.

Vi gör dessa jämförelser just för att få bättre analyser och använder avvikelserna för att kunna kalibrera och validera modellerna inför analyserna. Stockholms stad och den korridor där Förbifart Stockholm planeras berörs överhuvudtaget inte av dessa avvikelser vilket jag noga påpekat så det är en så kallad tidningsanka ni lockat politiska särintressen att ta upp när de kopplar ihop påstådda prognosmissar med Förbifart Stockholm.

Det finns olika synpunkter politiskt om Förbifart Stockholm men någon trafikprognosfråga är den i varje fall inte eftersom den är så kallat ”lönsam” oavsett om prognosen skulle vara positiv eller negativ. Det exempel ni tog upp i SVT inslaget var Skurubron. Även detta är fel då analysen av denna viktiga bro inte ens är gjord med den modell som teoretiskt skulle kunna ha ett sådant här fel då analysen utgår från ett nuläge med uppmätt trafik.

Jag är chef för den enhet som sysslar med att ta fram samhällsekonomiska beslutsunderlag och Trafikverkets trafikprognoser. Jag är ytterst förvånad både som statstjänsteman och som privatperson att SVT deltar i eller triggar igång en politisk kampanj och inte drar sig för att plocka ut valda delar av vad jag sa vid intervjun för att understödja en påhittad historia och struntar i vad jag i övrigt sagt och därmed misstänkliggör mig och mina medarbetares arbete. Ändamålen helgar faktiskt inte alltid medlen.

Vi är faktiskt inte politiker utan jobbar trafikslagsövergripande och seriöst med att ta fram så objektiva beslutsunderlag som möjligt där vi medvetet inte blandar in politiska överväganden eller preferenser för olika trafikslag i beslutsunderlagen.

För att garantera vår opartiskhet och pålitlighet har vi byggt upp ett omfattande kvalitetsgranskningsarbete i Sverige. Politiska och etiska överväganden skall självklart plockas in i den politiska och offentliga debatten om vilken infrastruktur vi skall ha i Sverige men att som SVT denna gång helt obefogat skjuta på budbärarna av beslutsunderlagen finner jag oansvarigt.

Peo Nordlöf, Enhetschef Samhällsekonomi och modeller, Trafikverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev