Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Fjärrvärmen är för bra för att vara monopol

Fjärrvärme är en produkt med stora fördelar. Den är enkel, bekväm och miljövänlig. Men fjärrvärmen har en stor nackdel som kan komma att bli dess fall. Monopolen måste bort, skriver 19 företrädare för kunder och leverantörer.

Publicerad: 2 mars 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Fjärrvärmen svarar för halva Sveriges uppvärmning och omsätter årligen cirka 33 miljarder kronor. Nästan fyra miljoner människor i Sverige får sin uppvärmning via fjärrvärmenäten. Öppen och ärlig konkurrens är en förutsättning för att skapa kundförtroende på fjärrvärmemarknaden, precis som på alla andra marknader.

Olika försök från statens och branschens sida att skapa låtsaskonkurrens kommer att mötas av fortsatt misstroende. Partsammansatta nämnder och rundabordsamtal arrangerade av branschen är inte samma sak som konkurrens, utan ett sätt att undvika konkurrens. Därför är vi övertygade om att öppna nät ökar kundförtroendet för fjärrvärmen, samtidigt som det ger bättre möjligheter att använda återvunnen värmeenergi från industrin. Sammantaget är konkurrensutsatt fjärrvärme en nödvändighet för att fjärrvärmen ska utvecklas och växa.

Kanske kan man som kund uppfatta det som krångligt att behöva göra aktiva val, att jämföra och fundera kring vad som är bäst. Men alternativet, att inte kunna göra aktiva val i fråga om pris eller miljömässighet, är i dag otänkbart för de flesta.

Regeringen har uttryckt sig positivt till att öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden och utredaren Peter Nygårds överlämnade sitt betänkande Fjärrvärme i konkurrens i april förra året. Någon större partipolitisk laddning finns inte i frågan. Istället kommer motståndet från fjärrvärmeaktörer som föga förvånande vill behålla sin monopolsituation. Men försvaret för en bibehållen monopolsituation kläs i andra argument än att begränsa valfriheten. Snarare hävdar man att konkurrens inte kommer att uppstå och att öppna nät skulle leda till ökade kostnader för kunderna.

Vi hoppas att såväl politiker som TPA-utredningens motståndare överväger utredningens förslag en gång till. Öppna nät är inte bara samhällsekonomiskt effektivt, utan också bra för kunderna. Monopolförespråkarna gömmer sig bakom det faktum att öppna nät inte garanterar fördelar för alla. På vissa orter uppstår konkurrens, men inte på alla. På de senare blir det därför inga vinster med konkurrens, men det blir heller inte sämre. Det fortsätter att vara som det är. Men det är inget argument för att vi inte bör införa konkurrens där möjligheten finns.

Monopolförespråkarna gömmer sig också bakom det faktum att ingen kan garantera att öppna nät ger lägre priser. Det är en oärlig debatt, ingen kan garantera någonting när det gäller framtidens energipriser. Det viktiga är att konkurrens ger en effektivare prisbildning och kunden valfrihet.

En annan viktig poäng i utredningen är att införande av öppna nät kan ”ha en prisåterhållande effekt eftersom hotet om framtida konkurrens då uppstår” även på orter där nya aktörer inte omedelbart etablerar sig. Även om inga garantier om lägre priser kan ges, är det alltså obestridligt så att öppna nät leder till en sundare marknad. Resultaten av utredningen på alla väsentliga punkter talar för att öppna nät ger ökad konkurrens och därmed fördelar för kunderna och för samhället som helhet.

På senare år har värmepumpar tagit allt större marknadsandelar. Värmepumparna utvecklas och marknadsförs i konkurrens vilket driver på utvecklingen mot allt smartare lösningar. En sådan utveckling hade varit betydligt svårare om ett statligt bolag, "Svensk Värmepump AB", haft monopol på att utveckla och marknadsföra tekniken. Det är inte utan att man frågar sig hur det hade sett ut om värmepumpförsäljarna hade haft kommunala monopol och hur det hade påverkat värmepumpbranschens framgångar.

Fjärrvärme är både effektivt och miljövänligt. För kunden är fjärrvärmen en enkel, praktisk och bekväm uppvärmningsform. Tyvärr bedrivs fjärrvärme fortfarande som lokala monopol vilket fördröjer den kunddrivna utvecklingen. Resultatet blir att fjärrvärmen riskerar att förlora i konkurrenskraft, på sikt är vi oroliga att fjärrvärmen successivt konkurreras ut om inget görs. Fjärrvärmen som produkt är för bra för att bedrivas i monopolform. Modellen med en Fjärrvärmenämnd, oavsett vilka befogenheter den har, kan aldrig ersätta en kundbaserad marknad.

Redan i dag används överskottsvärme, men med öppna nät skulle industrier och andra aktörer med värmeöverskott få fullt tillträde till fjärrvärmemarknaden och de skulle dessutom kunna sälja sin överskottsvärme direkt till slutkund om de så ville. Vi har gjort beräkningar som visar att dagens leverans av överskottsvärme från medlemsföretagen i Industrigruppen Återvunnen Energi skulle kunna fördubblas utan att större investeringar görs.

Vi ser fram emot att regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt nu agerar och att svenska fjärrvärmekunder får större valfrihet och därmed ges ökat inflytande över fjärrvärmemarknaden.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Mats Domberg, Styrelseordförande för Asplunds Fastigheter i Örebro

Lars Johansson, VD Unibail-Rodamco Norden

Jonny Karlsson, VD Lulekraft

Lennart Karlsson, VD HEBA Fastighets AB

Bengt Malmegård, VD Malmegårds Fastighets AB

Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Per-Arne Rudbert, VD Humlegården Fastigheter

Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg

Torbjörn Wiberg, Fastighetsdirektör Folksam Fastigheter

Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan AB

Urban Edenström, VD Stronghold Invest AB

Jan Ellström, VD Byggnadsfirma Olov Lindgren

Mikael Eskils, VD Wallfast AB

Michael G:son Löw, VD Preem AB

Magnus Hall, VD Holmen AB

Christer Jansson, bostadspolitisk debattör Senior Advisor, Nordic Public Affairs

Karin Jarl-Månsson, VD E.ON Värme Sverige

Alexander Johansson, VD Pilkington Floatglas AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev