Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Fjärrvärme i konkurrens är bra för hela Sverige

Ett avvecklat fjärrvärmemonopol medför både miljövinster och en radikal förbättring för industrier och andra verksamheter med restvärme. Att ta bort monopolet gynnar också fler regioner än storstadsområdena.

Publicerad: 21 juni 2011, 09:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

I ett flertal debattinlägg välkomnas konkurrens på fjärrvärmeområdet. Bakgrunden är betänkandet Fjärrvärme i konkurrens som nyss presenterades och lämnades över till näringsminister Maud Olofsson. I betänkandet, som också kallas TPA-utredningen eller tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten, läggs förslag på hur fjärrvärmemonopolet ska brytas och bereda vägen för öppna nät. Inläggen om konkurrens i fjärrvärmen har inte sällan ett storstadsperspektiv då de pekar på möjligheterna att få fler leverantörer av fjärrvärme i just dessa områden. Dessutom saknas den industriella restvärmes miljöfördelar i debatten. Därför villa vi gärna vidga det geografiska perspektivet och samtidigt peka på miljövinsterna när den industriella restvärmen tas till vara med fjärrvärme i konkurrens.

TPA-utredningen är värd all uppmärksamhet. Efter många turer i olika utredningar har till slut ett väl underbyggt förslag om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten presenterats. Om utredningens förslag genomförs har Sverige lyckats avskaffa ännu ett monopol och vi värmekunder får äntligen själva välja den leverantör vi vill ha.

Utredningen förslår att TPA införs i alla nät utan undantag. Det innebär bland annat att den industriella restvärmen kan komma till sin fulla rätt och bidra till att utveckla fjärrvärmen. Restvärmen har inte kunnat användas fullt ut med fjärrvärmemonopolet, men när TPA införs kommer marknadsförutsättningarna för industrier och andra verksamheter med restvärme att radikalt förbättras.

Det finns en uppfattning att konkurrensen i fjärrvärmen blir mer eller mindre begränsad till de stora näten. Vi inom industrin delar inte den uppfattningen. De industrier vi representerar finns framför allt i områden utanför storstäderna och vi skulle alltså redan idag kunna erbjuda fjärrvärmekunder leverans av restvärme om inte monopolet satte käppar i hjulet. Förutsättningarna för konkurrens hänger inte ihop med storleken på fjärrvärmenäten eftersom det kan finnas väl så intressanta, alternativa producenter av värme även i små och medelstora nät. När det gäller restvärmen från industrin är sannolikt potentialen störst i dessa senare nät.

Idag förekommer det att det byggs värmeverk på orter där det finns industriell restvärme. Med dagens monopol prioriterar fjärrvärmeföretagen sin egen värmeproduktion. Ett dagsaktuellt exempel är Oskarshamn där debatten varit intensiv om det är restvärme eller ett nytt värmeverk som ska lösa framtida värmebehov. I stället för att avvakta den fortsatta behandlingen av TPA-utredningen och hålla alla dörrar öppna verkar kommunen låsa fast sig i en investering som kan stå oskarshamnsborna dyrt. Resultatet kan bli att industrier tvingas släppa ut sin restvärme i luften eller vattnet. Ett större slöseri med resurser är svårt att tänka sig.

I det vidgade perspektivet binds lokala fjärrvärmenät samman i regionala system, vilket ger förutsättningar för fler aktörer att sälja värme som också stimulerar konkurrensen. Ett exempel är Blekinge där alla kommuner skulle kunna kopplas samman i ett regionalt nät. Att ta bort fjärrvärmemonopolet gynnar alltså mer än storstadsområdena.

För att beröra frågeställningen om vinsterna för klimat och miljö med restvärme från industrin och andra verksamheter kan vi logiskt konstatera att denna värme är utsläppsfri. Värmen är en biprodukt från andra processer och den förbrukar ingen primärenergi och har allts inga negativt påverkande koldioxidutsläpp. Eftersom restvärmen ersätter andra bränslen bidrar den i stället till att minska utsläppsmängderna. Det innebär att restvärmen även bidrar till hushållning med naturresurser då andra bränslen sparas in och kan användas till mer förädlande processer.

Hur ställer sig då politiken till avskaffandet av fjärrvärmemonopolet? Enligt en undersökning som Industrigruppen Återvunnen Energi har genomfört är de allra flesta positiva till att TPA införs. Att ta till vara den industriella restvärmen är ett viktigt led att få ett hållbart framtida system för uppvärmning av fastigheter. Näringsminister Maud Olofsson och hennes departement har gjort ett utmärkt jobb med att tillsätta utredningen och har nu en unik chans att avskaffa ett av de återstående, skadliga monopolen.

Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev