Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Fixa för ”gods” skull Södra stambanan!

Sverige behöver hållbara godstransporter av toppklass för att inte tappa konkurrenskraft. Det är därför en nationell angelägenhet att snarast bygga bort flaskhalsarna på Skånes stambana.

Publicerad: 9 juni 2017, 09:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om Lund-Hässleholm inte åtgärdas i närtid blir sträckan en totalt igenkorkad flaskhals vilket skulle drabba landets export- och importföretag mycket hårt, enligt debattörerna..


Ämnen i artikeln:

Transporter

Som ett av världens mest exportberoende länder behöver Sverige effektiva och hållbara godstransporter in och ut ur landet. Ska vi inte förlora konkurrenskraft måste vår infrastruktur vara av toppklass och kompensera för att Sverige ligger i norra Europas periferi. Via södra Sverige passerar en stor andel av vår import och export.

Det gör flaskhalsarna på Skånes järnväg till en nationell angelägenhet. Att våra stambanor i södra Sverige inte har tillräcklig kapacitet eller är i det skick som krävs för uppgiften är allvarligt.

Vi välkomnar därför att regeringen tydligt visat att man satsar på järnvägssträckan Lund-Hässleholm i sitt direktiv till Trafikverket. Nu uppmanar vi Trafikverket att snabbt få spaden i marken.

Södra stambanan är ryggraden som förbinder Stockholm med Malmö, och Sverige med kontinenten. Sträckan Malmö-Hässleholm är avgörande för tågtrafiken i hela södra Sverige och hårt trafikerad av godståg, fjärrtåg och regionala pendeltåg. Kapacitetsutnyttjandet längs sträckan är i dag upp till 100 procent, att jämföra med de 85 procent Trafikverket har satt som maxtak för att garantera robusthet och god återställningsförmåga. Vid högre utnyttjande uppstår förseningar och underhållet försvåras.

Att bygga ut järnvägen Lund-Hässleholm beräknas vara en av de samhällsekonomiskt mest lönsamma sträckorna i den planerade höghastighetsjärnvägen. Dessutom är prisskillnaden för utbyggnaden relativt liten. Med gammal teknik är kostnaden mellan 9 och 14 miljarder kronor. Med ny teknik för höghastighetsjärnväg kostar utbyggnaden mellan 10 och 15 miljarder kronor.

Det är därför ytterst märkligt att kritiker till höghastighetsjärnväg omedelbart, närmast reflexmässigt, ställer sig negativa till regeringens nyligen presenterade satsning på Lund-Hässleholm.

Regeringens tydliga satsning på Södra stambanan och Lund-Hässleholm är tvärtom en klok prioritering i budgeten för ny statlig infrastruktur. Om  sträckan inte åtgärdas i närtid blir det en totalt igenkorkad flaskhals, vilket skulle drabba landets export- och importföretag mycket hårt. I dag är vart femte persontåg på sträckan försenat, vilket påverkar regional pendling till studier och arbeten negativt. Det är fullt på spåren och inom tio år kommer efterfrågan på järnvägstransporter längs sträckan vara över 50 procent högre än vad det finns möjlighet till. Resenärerna och tågoperatörerna kan inte lita på Södra stambanan. Punktligheten är cirka 66 procent. Södra stambanan banan har därmed bland den absolut sämsta punktligheten i hela Europa.

En dubbelspårig järnväg kan frakta lika mycket gods som en 16-filig motorväg. Men många exportföretag väljer trots trängsel på vägarna att frakta gods på lastbil. Godset måste fram i tid och järnvägen anses vara opålitlig. Trängseln på Sveriges järnväg drabbar inte bara alla resenärer i form av förseningar och inställda tåg, den drabbar även den svenska exportindustrin. Prognoser pekar på en 50-procentig ökning av antalet transporter till år 2030. Vi behöver därför mer järnväg.

Green Cargo och Region Skåne är eniga om behovet av fler spår mellan Lund och Hässleholm. Regeringens direktiv innebär att man satsar på höghastighetsjärnväg som ger de två extra spåren mellan Lund och Hässleholm som det finns ett akut behov av. Oavsett hur man ser på höghastighetsjärnväg, så måste denna järnvägssträcka prioriteras i utbyggnaden. Det är en syn som vi delar med många andra, bland andra Näringslivets Transportråd. Fler spår skulle både gynna godstrafiken och underlätta vardagen för alla som arbetspendlar längs sträckan.

Regeringen har gett sina direktiv till Trafikverket och nu pågår det praktiska arbetet med att planera infrastruktursatsningar för de kommande elva åren. I det arbetet bör det ha mycket hög prioritet att så snabbt det bara är möjligt bygga bort flaskhalsen Lund-Hässleholm. För gods skull!

Mätta Ivarsson, ordförande Regionala utvecklingsnämnden (MP), Region Skåne

Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör, Green Cargo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Transporter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev