lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Finansieringen av höghastighetsjärnvägen kan lösas

Vi är många som kommit fram till samma slutsats – att det krävs alternativa finansieringslösningar för höghastighetsjärnvägen. Därför arrangeras i Malmö i dag - den 2 februari - konferensen: Byggstart Sverige – var finns pengarna?

Publicerad: 2 februari 2018, 08:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige har inte råd att avstå från att bygga en höghastighetsjärnväg, enligt debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Höghastighetståg

Ska höghastighetsjärnvägen byggas i den takt som de statliga infrastrukturanslagen tillåter så går det alldeles för långsamt. Utan en särskild finansieringslösning så lär banden för denna framtidssatsning tidigast klippas på 2070-talet, en saktfärdighet som äventyrar Sveriges konkurrenskraft. Nyttorna med ny järnvägsinfrastruktur kommer först när banorna i stora delar är färdigställda och tågen kan börja gå.

Det är därför som vi nu samlar olika aktörer för att diskutera utmaningar och möjligheter med olika finansieringslösningar. Vad säger nationalekonomerna? Hur ser Riksgälden på statens möjligheter att lånefinansiera? Vi är övertygade om att finansieringen av höghastighetsjärnvägen går att lösa!

Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen 2018-2029 har nu remissbehandlats. I vår ska regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth besluta planen. Att förslaget ser ut som det gör beror på kravet att investeringen ska ske via anslagsfinansiering, inom det finanspolitiska ramverket.

Det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet har gett Sverige sunda finanser och gjort att Sveriges statsskuld minskat till rekordlåga nivåer. Men nu riskerar det att stoppa investeringar i framtidens infrastruktur. Trafikverket konstaterar i sitt förslag att ”en lånefinansiering skulle kunna möjliggöra en relativt snabb utbyggnad och att med en sådan lösning kan nyttoeffekter realiseras tidigare i form av bland annat ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad tillförlitlighet”.

Sverige har råd att bygga höghastighetsjärnväg med sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, så att hela systemet är färdigt år 2035. Vi har däremot inte råd att avstå.

I vågskålen finns:

300 000 nya bostäder. Sänks utbyggnadstakt och hastighet lär många av dem aldrig byggas. 
Jobb och konkurrenskraft. Sänks hastigheten på tågen krymper den arbetsmarknadsregion som annars hade skapats och sänks hela Sveriges konkurrenskraft.
Klimatet. Ska Sverige bli ett fossilfritt välfärdsland före år 2050 måste de fossila transporterna minska. En modern höghastighetsjärnväg ökar tågets attraktivitet mot både flyget och bilen.

Att bygga höghastighetsjärnvägen inom samma budget som den för vägar, broar och underhåll av eftersatt järnväg i hela landet är att bygga in motsättningar och osäkerhet i projektet från start. Konsekvensen blir en halvhjärtad satsning och att andra angelägna åtgärder blir lidande.

Långsiktigt ansvarstagande för Sverige kräver en blocköverskridande överenskommelse och alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen. Det måste gå. För det handlar om vilket Sverige vi lämnar över till kommande generationer, hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Nu behövs ansvarsfulla politiker som för samtal över blocken. Konferensen Byggstart Sverige är vårt inspel i samtalet och ett försök att öka kunskapen om alternativen. Höghastighetsjärnväg är ett konkret svar på flera av landets framtidsutmaningar!

Mätta Ivarsson, ordförande regionala utvecklingsnämnden (MP), Region Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad

Malin Wengholm, ordförande regionstyrelsen (M), Region Jönköpings län

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden (MP), Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Höghastighetståg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev