Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Fibertåget ställer krav på politiskt mod

Är kommunerna rätt aktör för kommande miljardinvesteringar i fibernät runt om i Sverige?

Publicerad: 14 maj 2012, 11:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItBredband

Sverige går just nu med stora kliv in i fiberåldern, höghastighetsbredbandets tid. Regeringen har satt ett ambitiöst mål om att 90 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s bredband år 2020. Men fiberutbyggnaden kräver enorma investeringar, det handlar om miljarder. Vi menar att den aktör som ska stå för utbyggnaden av fiber måste kunna garantera långsiktighet vad gäller investeringar, underhåll och drift samt på bästa sätt tillmötesgå medborgarnas behov och efterfrågan. Kommunerna bör vara öppna för att ställa sig frågan om de är den aktören.

Om man som kommun vill vara med i matchen är en satsning på fiberinfrastruktur, höghastighetsbredband, ett måste. Det går inte att blunda för det. Vill man behålla sina kommuninvånare? Vill man skapa arbetstillfällen? Vill man att nya företag ska etablera sig? Det handlar helt enkelt om kommunens attraktionsvärde, tillväxtmöjlighet och konkurrenskraft.

Sverige befinner sig i en brytningstid. Vi ser hur tjänsterna som är knutna till högshastighetsbredband ständigt blir fler och utvecklas, hur efterfrågan av mer kapacitet och bättre kvalité ökar. Denna utveckling kräver enorma investeringar, samtidigt som vi ser att betalningsviljan hos medborgarna är låg. Utvecklingen kräver också samordning. När det gäller frågan om samordning sker denna effektivast genom upprättandet av digitala agendor på lokal och regional nivå. Men det är inget som sker automatiskt. Det handlar om att kommunerna förstår vikten av att upprätta dessa och därmed prioriterar frågan. Därför måste politikernas medvetande om fiberutbyggnadens betydelse för samhällsutvecklingen öka. Vi menar att politisk enighet och gemensam strävan åt samma håll krävs om Sverige i framtiden ska kunna undvika digitala klyftor och utanförskap.

Utbyggnaden av fiber i form av höghastighetsbredband ställer kommunerna inför många prioriteringar och val. I Dagens Samhälles temanummer om äldreomsorgen kunde vi läsa om kommunernas stora framtida utmaning. Vi blir allt äldre, vilket är bra, men det betyder samtidigt att allt mer resurser kommer att krävas för att möta upp behoven. Infrastruktursatsningen kräver miljardinvesteringar. Frågan blir om kommunen ska avsätta miljarder till infrastruktur eller om skattemedlen istället ska gå till vård, skola och omsorg. Förutom resurserna är det en fråga om kunskap och kapacitet. Nätet måste ständigt övervakas, underhållas, utvecklas och förbättras. Har kommunen den kompentensen?

TeliaSonera förvärvade Svenska Stadsnät AB nu i mars och blev därmed ägare till stadsnät i Laholm, Örkelljunga, Svalöv, Mölndal, Göteborg, Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar, Gnosjö och Karlshamn. Eftersom TeliaSonera genom sitt infrastrukturbolag Skanova kan samordna sin landsomfattande fiberinfrastruktur, öppna nät som är tillgängliga för alla operatörer, med Svenska Stadsnäts infrastruktur skapas stora synergier på lokalt plan. Samgåendet innebär också att Svenska Stadsnät AB får de finansiella resurser som krävs för en framtida utbyggnad. Till det ger Skanovas mer än 100-åriga erfarenhet av nätbyggande, av nätunderhåll och drift garantier för ett gediget kunnande. Med andra ord visar samgåendet på konkreta exempel på det som krävs för att Sverige ska nå regeringens bredbandsmål.

Vi anser att för att nå bredbandsmålet 2020 så krävs det att politikerna på ett lokalt plan öppnar sina sinnen, och funderar över hur deras beslut om infrastruktursatsningar bäst tillmötesgår medborgarnas behov och efterfrågan. Kommer man i kommunen lyckas göra de miljardinvesteringar som krävs på kort och lång sikt, och har man kapaciteten för drift och underhåll? Men beslutet bör inte dröja för framtidens fibertåg går nu.

Ove Alm, vd Skanova

Jimmy Andréasson, vd och koncernchef Svenska Stadsnät AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItBredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev