tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Europas infrastruktur känner inga gränser

Vi vill se ett paradigmskifte i infrastrukturplaneringen i Europa. Tiden då länder kunde planera var och en för sig utan att förhålla sig till sin omgivning är sedan länge förbi.

Publicerad: 8 april 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stora strategiska satsningar i det gemensamma transportsystemet gynnar alla som reser genom Europa.


Ämnen i artikeln:

EUTransporterHöghastighetstågEuropaJärnväg

Stora projekt som tunneln under Fehmarn Bält och den svenska höghastighetsbanan påverkar hela transportsystemet. Därför kan de inte ses som nationella angelägenheter, utan som något som knyter ihop våra regioner och ökar rörligheten. Alla länder i Nordeuropa måste ta sitt ansvar för ett gemensamt järnvägsnät.

I ”Stockholmsdeklarationen” som förväntas antas i dag uppmanar vi beslutsfattare i Sverige, Danmark och Tyskland att omgående vidta ett antal åtgärder för att stärka det europeiska transportsystemet.

För ökad rörlighet över nationsgränserna krävs:

■ Fortsatt starkt stöd för Fehmarn Bält-förbindelsen

■ En snabb byggstart av en svensk höghastighetsbana söderifrån


■ Åtgärder för att bygga bort flaskhalsar i norra och centrala Europa

■ En gemensamt organiserad infrastrukturplanering över nationsgränser

Transportkorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet (ScanMed) länkar samman Norden och Medelhavsländerna och pekas av EU ut som ryggraden i det europeiska transportsystemet. Regionerna längs korridoren står för 27 procent av unionens samlade BNP och 23 procent av dess befolkning – totalt bor här 114 miljoner människor.

Stora strategiska satsningar i det gemensamma transportsystemet gynnar alla som reser genom Europa. Vi är övertygade om att Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att bli en avgörande länk mellan Skandinavien och Centraleuropa. Det behövs därför ett fortsatt starkt stöd för förbindelsen och vi uppmanar tyska myndigheter att prioritera de processer som krävs för ett godkännande av projektet i Tyskland.

Men, om vi ska få full effekt av denna och andra stora infrastrukturprojekt som ligger framför oss krävs ett antal insatser redan nu.

För det första är den positiva utvecklingen i spåren av Fehmarn Bält-förbindelsen beroende av kompletterande investeringar i Scand-Med korridoren. En av dessa är den planerade svenska höghastighetsbanan för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Från vårt perspektiv kan en framtida höghastighetsbana som fortsätter från Sverige till Danmark och vidare i norra Europa innebära stora förbättringar i mobilitet och tillgänglighet, både i storstäderna och på glesbygden.

För det andra behöver man eliminera de värsta flaskhalsarna som i nuläget stoppar upp trafiken längs hela korridoren. Detta kräver en snabb byggstart söderifrån av en svensk höghastighetsbana. Det skulle på ett effektivt sätt säkerställa maximal effekt av Fehmarn Bält-förbindelsen, genom en sömlös järnvägsanslutning mellan Stockholm och Hamburg och vidare i Europa.

För det tredje behövs omedelbara förbättringar i existerande infrastruktur på avgörande sträckor i Scand-Med korridoren, till exempel utbyggnad till fyrspår på sträckan Lund-Hässleholm och mellan Malmö-Stockholm samt till dubbelspår längs Västkustbanan upp mot Oslo.

Flaskhalsar, som enkelspåriga järnvägssnuttar, är inte lokala problem som endast påverkar resenärer i enstaka regioner. De måste tas för vad de är - allvarliga bromsklossar för både gods- och persontrafik som påverkar hela det gemensamma transportsystemet.

De investeringar som vi föreslår de svenska, danska och tyska regeringarna i ”Stockholmsdeklarationen” behövs om vi ska säkerställa en direkt och maximal effekt av Fehmarn Bält-förbindelsen. Samtidigt skulle de inte bara korta restiderna i persontrafiken och öka rörligheten i norra Europa, de skulle också väsentligt förbättra tillgängligheten till Skandinaviens två största flygplatser: Copenhagen Airport och Stockholm Arlanda.

Sammanfattningsvis vill vi betona vikten av en gemensam infrastrukturplanering mellan regeringar, myndigheter och regionala aktörer, för att kunna leverera ett sammanhållet infrastruktursystem. Det handlar om jobben, livskvalitén och om företagens konkurrenskraft. Detta förutsätter en full tillgänglighet till resten av Europa och världen.

Nu står vi inför ett verkligt momentum. Vi har en unik möjlighet att skapa något långsiktigt som genererar bättre möjligheter och gör en väsentlig skillnad för våra medborgare i framtiden.

Fotnot: STRING är både ett geografiskt område och ett politiskt partnerskap mellan delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Köpenhamns kommun och Region Sjælland i Danmark och Region Skåne i Sverige. Dessa partners arbetar tillsammans med gemensamma initiativ inom infrastruktur, grön tillväxt, forskning och utveckling, kultur, turism och gränshinder, i syfte att göra korridoren till ett europeiskt grönt tillväxtcentrum som bidrar till kunskap, välfärd och hållbarhet i norra Europa.

Pat Cox, europeisk koordinator för TEN-T-korridoren Skandinavien Medelhavet, fd talman i Europarlamentet

Thomas Hansson, ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne & Ordförande STRING

Jens Stenbæk, regionstyrelsens ordförande (V), Region Själland, Danmark

Wolfgang Schmidt, statssekreterare, delstaten Hamburg, Tyskland

Anke Spoorendonk, justitie-, kultur- och Europaminister, delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland

Sophie Hæstorp Andersen, regionstyrelsens ordförande, Region Huvudstaden, Danmark

Henrik Appel Esbensen, ledamot kommunstyrelsen, Köpenhamns Kommun, Danmark

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev