måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Ett renare Stockholm kräver smart sophantering

Avfallshanteringen i Stockholms innerstad är i dag bedrövlig. Och den stora inflyttningen leder sannolikt till att det blir än värre. Nu är det dags att tänka nytt kring Stockholms avfallshantering och skapa ett modernt sopsugsystem i hela innerstaden, skriver hållbarhetschefen Sara Haasmark.

Publicerad: 31 mars 2014, 11:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Prognoser visar att antalet boende i Stockholms innerstad kommer att öka till 350 000 invånare år 2021. Det innebär att volymen hushållsavfall, förpackningar och returpapper beräknas öka till drygt 1 000 000 kubikmeter avfall årligen. En volym som motsvarar ett och ett halvt Globen. I Stockholms innerstad finns omkring 10 000 soprum. Ett mycket stort antal av dessa är inte anpassade för dagens behov. Ännu fler är inte anpassade för morgondagens behov. Flera soprum har under senare år flyttats från källare till gatuplan av arbetsmiljöskäl, vilket medfört att lokaler byggts om. Lokaler som skulle kunna vara trevliga butiker i gatunivå och göra gatubilden till en levande promenadstad istället för soprum.

Fastighetsägarna Stockholm har låtit konsultföretaget Sweco analysera hur ett sopsugsystem för hela innerstaden skulle kunna utformas. Rapporten visar att det är fullt möjligt att bygga ett system för hela Stockholms innerstad etappvis. En installation av sopsug i en del av innerstaden - exempelvis hela Vasastan - ligger på mellan 250-300 miljoner kronor. Det inkluderar även papperskorgar vid busshållplatser och offentliga platser så som vid Odenplan. Om man i samband med detta installerar ytvärme i trottoarerna tillkommer ytterligare 60-90 miljoner kronor, en summa man snabbt skulle spara in tack vare minskat behov av snöröjning och halkbekämpning. Allt detta skulle rimligtvis kunna genomföras på dryga två år.

Ett fullt utbyggt system med omkring 50 terminaler och drygt 4 000 inkast skulle kunna ersätta 10 000 soprum, omkring 90 återvinningsstationer samt ett stort antal papperskorgar. Systemet kan hantera valfritt antal källsorteringsfraktioner så att de boende enkelt kan sortera hushållsavfall, matavfall, förpackningar och returpapper, som i dag utgör hela 97 procent av hushållens totala mängd avfall i samma inkast. Andra fraktioner som glas, lampor och batterier kan samlas in på kvartersnära insamlingsplatser. Inkast för hushållssopor något mindre än parkeringsautomater kan placeras på gatumark eller förgårdsmark. Även anslutning till sopnedkast inne i fastigheten är tekniskt möjligt.

Förslaget skulle sammanfattningsvis innebära ett helt nytt system för avfall i Stockholms innerstad där soprum, men även återvinningsstationernas gröna behållare, kan tas bort för att istället skicka både hushållssopor och förpackningar i rör nere i marken. Enkelt, smidigt och rent. Dessutom kan stadens papperskorgar anslutas och få en självtömningsfunktion. Vi får ett Stockholm med rena gator, parker och allmänna ytor, färre sopbilar, bättre framkomlighet, mindre risk för trafikolyckor, helt ny trevligare användning för soprum och ytor för återvinningsstationer, samt en förbättrad arbetsmiljö för sophämtarna. Vi får helt enkelt ett vackrare, mer funktionellt gaturum och det blir lättare för stockholmarna att sortera sitt avfall.

Nu är det dags att tänka nytt kring Stockholms avfallshantering. Och få ett renare, smartare och trevligare Stockholm!

Sara Haasmark, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev