måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Enhetlig digitalisering ska öka byggtakten

Nu digitaliserar vi hela samhällsbyggnadsprocessen – enhetligt och i alla kommuner, skriver bostadsminister Peter Eriksson (MP), och föreslår en ny lagstiftad standard som ska förenkla, snabba upp och göra planprocessen mer transparent.

Publicerad: 27 februari 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommuners och andra myndigheters arbete med samhällsbyggnadsprocessen har blivit alltmer digitaliserat - men på olika sätt då det i dag saknas en lagstiftad standard.

Foto: Artfolio/Colourbox


Ämnen i artikeln:

EffektiviseringKommunerPlan- och bygglagenSamhällsbyggnad

Bostadsdebatten i Sverige är het. En viktig fråga är vilka åtgärder som behövs för att förenkla och påskynda byggprocessen. Regeringen har bland annat agerat genom att korta överklagandeprocessen och underlätta för industriellt byggande. Men en av det allra viktigaste frågorna har knappt figurerat i debatten. Den handlar om att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen.

En sådan digitalisering ger stora möjligheter. Det handlar om snabbare planarbete, lägre kostnader och stärkt demokrati. Regeringen föreslår därför lagstiftning för att nyttorna med digitaliseringen ska komma hela landet till del. Digitala standarder ska öka effektiviteten hos kommuner och myndigheter men kommer också ge enskilda och företag stora nyttor. Det är just en enhetlig standard som är förutsättningen för effektivisering.

Kommuners och andra myndigheters arbete med samhällsbyggnadsprocessen har blivit alltmer digitaliserat. Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas, arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt. Det begränsar möjligheterna att hantera informationsflöden mellan aktörer på ett effektivt sätt. Digitaliseringens möjligheter till ökad effektivitet i handläggningsarbetet och transparens för medborgarna tas inte till vara fullt ut.

Vi behöver ett starkare ledarskap från statens sida för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba snabbare, till lägre kostnad och mer transparent.

Det ger även nya möjligheter att stärka demokratiaspekten genom att fler får ett enkelt sätt att överblicka, komma med egna förslag och påverka. Dessutom kan fler få utlopp för sin kreativitet på ett sätt som kommer hela samhället till del. Regeringen har nu bestämt sig för att föreslå lagstiftning för att säkra att dessa möjligheter kommer hela landet till del. Digitala standarder kommer öka effektiviteten hos kommuner och myndigheter kraftigt.

Regeringens proposition för gemensamma standarder bryter den tidigare inriktningen inom samhällsbyggnadsbranschen och leder till att aktörerna bättre kan ta tillvara de möjligheter en mer samordnad och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess ger. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Nyligen berättade byggbranschen att de under byggskedet kan minska kostnaderna med 60 miljarder kronor per år genom att dra nytta av digitaliseringen. Branschens projekt ”Uppkopplad arbetsplats” där ny teknik utvecklas och testas är mycket positivt. Vi behöver bli effektivare när vi bygger.

Jag är glad och stolt över att regeringen nu föreslår lagstiftning som innebär att alla landets kommuner och myndigheter ska använda gemensam standard så att effektiviteten stärks. Vi avsätter 10 miljoner kronor för att myndigheterna och kommunerna ska vara klara med implementeringen till 2020.

Genom denna lagförändring och satsning kommer fler byggprojekt kunna genomföras med betydligt kortare planeringstider och till lägre kostnader.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev