Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Energimyndigheten hotar det kommunala självstyret

Längtan efter en ersättare till kärnkraften är inom delar av miljörörelsen och politiken så stark att man sviktar i demokratiskt omdöme. Detta ställs nu på sin spets i frågan om hur vi ska hantera vindkraften, och energimyndighetens förslag till nya och större områden som avsätts för vindbruk.

Publicerad: 4 januari 2013, 07:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Det kommunala självstyret är under angrepp. Det gäller dels frågan om riksintresseområden för vindbruk, dels frågan om det kommunala vetot. Är våra kommunalt valda förtroendemän medvetna om att man är på väg att köras över i dessa frågor? Och det är den statliga energimyndigheten som anför angreppet, understödd av vindkraftsindustrin.

Riksintresseområden är ett planeringsinstrument, som innebär att statens anspråk på en viss markanvändning bevakas. Det finns riksintresseområden för vindbruk anvisade där det blåser bra. Kommunerna ska tillgodose riksintresseområden i sin översiktsplanering. Status som riksintresseområde lägger därmed en död hand över det utpekade området. Nu ska kartan revideras av energimyndigheten.

Enligt energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraftsutbyggnad. Energimyndigheten har nu lagt ett förslag på områden som ytmässigt omfattar tre gånger markbehovet enligt gällande planeringsram. Förslaget är nu ute på remiss.

Länsstyrelserna är remissinstanser, men inte de berörda kommunerna! Energimyndigheten skriver i remissen till länsstyrelserna: ”Det är önskvärt att länsstyrelserna informerar kommunerna om att denna revidering pågår”. Man tackar.

Genomförandet är mekaniskt. Där vindmätaren pekat på god vind blir det nu ett riksintresse per automatik, oavsett vad kommunen eventuellt tycker. Hänsyn tas till bebyggelse och elnät, samt särskilt utpekade kuststräckor, obrutet fjäll och nationalparker. I övrigt undantas ingenting, varken Natura 2000-områden eller natur- och kulturreservat, än mindre andra riksintressen. Områdena kan inte överklagas.

Frågan är viktig för berörda kommuner. Men lokal kunskap saknar nu betydelse - kommunerna förväntas inte krångla till det. Remissen gick ut till länsstyrelserna 30 november och ska vara inne 1 mars. Det blir svårt för kommuner som vill yttra sig att hinna med – var det möjligen meningen?

2009 infördes det så kallade kommunala vetot – det vill säga att det krävs en aktiv tillstyrkan från kommunen för ny vindkraft. Vi ser nu ett antal tänkta vindkraftsprojekt, som faller på att kommunen säger nej tack. Andra accepteras av kommunen. Så säkerställs det kommunala inflytandet.

Denna regel har länge irriterat vindkraftsindustrin, som aktivt lobbar för en ändring. Energimyndigheten - med goda band till vindkraftsindustrin – verkar för att rätten till kommunalt veto ska ses över. Centerpartiet vacklar i frågan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa vetot. Givet den politiska osäkerheten inför valet 2014, så hänger det kommunala vetot i dagsläget löst.

Centerpartiet, som i regeringssamarbetet svarar för energimyndigheten, har nu ett förslag till nytt idéprogram. Där kritiserar man centralmakt och lyfter fram värdet av regionalt självbestämmande. Delar partiet nu energimyndighetens uppfattning att riksintresseområden ska fastställas utan berörda kommuners inblandning, och att det kommunala vetot bör ses över?

Enligt regleringsbrevet är det energimyndighetens uppgift att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft. Hur frågan om riksintresseområden ska hanteras med avseende på kommunalt inflytande är en demokratiskt principiellt viktig fråga. Det tredubblade yt-anspråket är också värt att uppmärksammas.

Är det lämpligt att energimyndigheten själv äger denna fråga?

Jan Hedman, aktiv i motståndet mot fortsatt vindkraftsutbyggnad i Vansbro  kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev