Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Energimarknadsinspektionen hämmar Sveriges tillväxt

Energimarknadsinspektionens hämmar tillväxten genom sin statiska syn på samhällsutvecklingen. Detta genom att begränsa intäktsmöjligheterna för landets elnätsföretag till att gälla det antal kunder som företaget hade för sex år sedan. Varje ny kund blir en belastning och skulle kundtillströmningen bli stor kommer företaget att knäckas, skriver kommunstyrelsens presidier i Lerum, Mölndal, Härryda, Partille och Ale i ett öppet brev till Energimarknadsinspektionen.

Publicerad: 10 april 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För drygt ett år sedan skrev vi ett öppet brev till Energimarknadsinspektionen (EI). Anledningen var att det föreslagits förändringar inom elmarknaden som skulle få drastiska effekter på vår region. Energimarknadsinspektionen hade fastslagit de intäktsnivåer som landets elnätsbolag fick debitera sina kunder under de närmaste fyra åren. Det stora problemet var att dessa intäktsramar baserades på den historiska intäkten samtidigt som ramarna inte fick överskridas. För oss som verkar i en expansiv region passade detta inte alls.

Nu ett år efteråt kan vi konstatera att det gjort ändringar i rätt riktning men att det fortfarande kvarstår stora problem med den befintliga modellen.

Sverige genomför som sista land i EU en övergång till att godkänna intäktsramarna på förhand i stället för granskning i efterhand och vi är nu inne i den första så kallade reglerperioden 2012-2015.

Det behövs självfallet en myndighet med ett tillsynsansvar som bland annat kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga, men det stora problemet är att EI:s beslut om ram för elnätintäkter baseras på den historiska intäkten för det antal kunder som fanns för några år sedan. För oss som verkar i en expansiv region får det stora negativa effekter. Konsekvensen av EI:s reglering blir att nya kunder helt plötsligt blir ett problem och inte en möjlighet.

Väl fungerande elnät är en mycket viktig infrastruktur och förutsättning för samhälle, industri och medborgare. Vår region är ett nav i den ekonomiska tillväxten i Västra Götaland och inrymmer bland annat Sveriges näst största flygplats. Det finns i dag en samsyn mellan politiker och de kommunala elnätsbolagen angående behovet av utbyggda och väl fungerande elnät för att kunna erbjuda en god och säker elförsörjning både för befintliga och tillkommande kunder. Det är beklämmande att konstatera att EI nu begränsar möjligheten att ta betalt av nya kunder. De elnätsbolag som råkar mest illa ut är de som tidigare hållit låga priser och intäkter och som verkar i ett tillväxtområde. Var finns logiken i detta?

Det beslut EI tagit är mycket långt ifrån en likabehandlingsprincip och gynnar bara de bolag som historiskt hållit höga priser. Detta eftersom intäktsramarna 18 år framåt ska baseras på den historiska intäktsramen 2006-2009. EI:s beslut diskriminerar de bolag som haft historiskt låga avgifter och att då samtidigt verka i en tillväxtregion gör problemet än större! Med den avgiftsnivå som behövs för att finansiera verksamheten samt ökande kundantal blir situationen nu ohållbar utifrån EI:s teoretiska modell. Vi vill inte hamna i en situation med otillräckligt underhåll och bristande reinvesteringar. Det finns det dåliga exempel på från andra branscher.

Låt oss nu erkänna att modellen inte fungerar. I en situation med volymtillväxt fungerar det inte att basera kommande intäkter på hur det var sex år bakåt i tiden. Nu gäller det att hitta lösningar som innebär att elnätet inte blir en trång sektor när vi vill utveckla våra kommuner. En del i lösningen ligger i att EI behöver inse hur verkligheten ser ut. Samhället, industrin och medborgarna behöver ett väl fungerande elnät nu och i framtiden. De lokala politikerna, elnätsbolagens ägare och elbolagen själva har en samsyn kring detta. Låt nu inte ett teoretiskt regelverk sätta käppar i hjulet för vår utveckling.

Vi önskar snarast åter få en dialog med EI angående detta.

Anna-Lena Holberg, Kommunstyrelsens ordförande (M), Lerum

Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande (S) Lerums kommun

Hans Bergfelt, Kommunstyrelsens ordförande (M), Mölndal

Patrik Karlsson, Vice ordförande (S) kommunstyrelsen, Mölndal

Annette Eiserman-Wikström, Kommunstyrelsens ordförande (M), Härryda

Mats Werner, Vice ordförande (S) kommunstyrelsen, Härryda

Mikael Berglund, Kommunstyrelsens ordförande (M), Ale

Paula Örn, Kommunstyrelsens vice ordförande (S), Ale

Stefan Svensson, Kommunstyrelsens ordförande (M), Partille

Eva Carlsson, Kommunstyrelsens vice ordförande (S), Partille

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev