Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

Energimarknadsinspektionen står i dag i vägen för både utbyggnaden av mer förnybar energi och för ekonomisk tillväxt i regionen, bland annat drabbas nyetableringar av både små och stora företag. Detta är tvärtemot både regeringens och riksdagens mål, skriver Jämtkrafts vd och ordförande.

Publicerad: 13 januari 2014, 14:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Nya elkunder blir en ekonomisk belastning och stora anslutningar, från till exempel vindkraftsparker, kan elnätsbolagen inte genomföra. Det är effekten av intäktsramar för elnätsföretag. 

Energimarknadsinspektionen hämmar ekonomisk tillväxt genom att hålla fast vid sin nya regleringsmodell. Den regionala näringslivsutvecklingen, nyetableringar av både små och stora företag drabbas och övergången till mer förnybar energi bromsas. Tvärtemot regeringens och riksdagens ambitioner och beslut.

Vi är för en tillsynsmyndighet som kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga. Men nu fäller Energimarknadsinspektionen krokben på en hel bransch och hårdast drabbas de elnätsbolag som har följt tidigare lagar och direktiv om vädersäkring och omställning till mer förnybar energi. Den väg Energimarknadsinspektionen har slagit in på leder till ett system där inget bolag kommer att våga göra de långsiktiga investeringar som vi samtidigt kräver av framtidens elnät.

Energimarknadsinspektionen har fastslagit de intäktsnivåer som landets elnätsbolag får debitera sina kunder för under åren 2012-2015. Problemet är att de fyra åren grundas på åren 2006-2009. Alltså historiska intäkter grundade på de antal kunder bolagen hade då. Det man indirekt säger är att för att klara intäktsramarna 2012-2015 ska elnätsbolagen och omvärlden bete sig precis som de gjorde 2006-2009 – ha exakt lika många kunder som då, eller färre.

Men så ser inte verkligheten ut. Och ingen visste varken då eller åren som följde, alltså 2010-2011, att 2006-2009 skulle sätta gränserna för elnätbolagens framtida verksamhet.

Sedan 2006-2009 har elnätsbolagen utvecklats, precis som vi vill att vår region ska utvecklas, de har investerat miljarder i till exempel vädersäkringsprojekt och det har byggts stora vindkraftsparker i vår region. Att verksamheten ska se likadan ut 2015 som 2006-2009 är absurt.

Energimarknadsinspektionens nuvarande intäktsram innebär bland annat:

Att man inte kan ta emot nya kunder i samma utsträckning som man vill, en ny kund får inte plats i Energimarknadsinspektionens intäktsram och blir en ekonomisk belastning i stället för möjlighet till näringslivsutveckling.
Man kan inte hjälpa befintliga kunder med expansioner och nyetableringar som tidigare. Det handlar inte om resurser eller personal, utan om att det kostar för mycket när bolagen inte får ta ut avgifter för en utökad verksamhet.
Man kan inte ta hand om anslutningar till elnätet för de vindkraftsparker som byggs i vårt område. Kompetens och resurser för att göra det finns, men ekonomin går inte ihop när nätbolagen inte kan ta ut avgifter för det de levererar.
Vi kommer inte att se en utveckling av AMS, arbete med spänning, som handlar om att göra både underhålls- och avbrottsjobb på ledningar med strömmen på – alltså undvika leveransavbrott till kunderna. Det kräver investeringar i utbildning, fordon och utrustning – kostnader som elnätsbolagen inte kan bära när de snäva intäktsramarna äter upp deras marginaler.
Man får dra ner på ambitionerna att uppmuntra kunder att producera sin egen el i vatten-, vind- eller solkraftsanläggningar. Tvärtemot det övergripande målet att få in mer el från förnybara källor i energisystemet.
Arbetet med laddinfrastruktur som Green Highway blir svårt att genomföra enligt plan. Också det tvärtemot regeringens uppsatta mål att ersätta fler fossilbränsledrivna bilar med elbilar. Trist för vår region som varit drivande i frågan, för Östersunds kommun som fick pris för bästa elbilskommun 2011 – och inte minst trist för alla som vill bo och verka i ett hållbart samhälle.
Elnätsbolagen kan inte utan att spräcka intäktsramarna ta betalt av stora bolag, som i sin tur däremot har egna intäkter. Till exempel har stora vindkraftsparker inte haft någon avgift tidigare – eftersom de inte fanns.

Nu står Energimarknadsinspektionens beslut i vägen för såväl ekonomisk tillväxt i regionen som utbyggnad av mer förnybar energi. Tvärtemot både regeringens och riksdagens mål.  Vi behöver jobba tillsammans för att nå de tuffa mål som har satts upp för energiomställningen och leveranssäkerheten av el. Inte emot varandra.

AnnSofie Andersson, kommunalråd (S) Östersund och ordförande Jämtkraft

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev