Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Energicheferna: Miljöpröva vattenkraft där det ger effekt

Självklart ska all vattenkraft som kan påverka miljön prövas. Men det är orimligt att befintlig vattenkraft plötsligt ska genomgå en helt ny prövning, som om den aldrig funnits på platsen. Det riskerar att kraftigt minska befintlig elproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Använd tid och pengar till att åtgärda miljöproblem det bäst behövs istället, replikerar Kjell Jansson, Svensk Energi, och Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät.

Publicerad: 21 februari 2014, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Elproduktion

REPLIK. Vi vill nu en gång för alla reda ut några missuppfattningar som Christer Borg, Älvräddarna, envist håller fast vid. Nu senast i sin debattartikel i Dagens Samhälle 17 februari.

För det första: Vi är inte emot att vattenkraften miljöprövas. Självklart ska all verksamhet som kan påverka miljö, klimat eller samhälle på ett negativt sätt granskas löpande och nödvändliga åtgärder vidtas. Detta sker i alla verksamheter genom villkorsändringar.

För det andra: Det vi har ställt oss kritiska till är Vattenverksamhetsutredningens förslag att stora delar av befintlig vattenkraft ska genomgå ”ny prövning”, istället för en omprövning av villkoren enligt dagens omprövningssystem. Och eftersom vi hela tiden verkar missförstå varandra vill vi vara extra tydliga med hur vi tolkar dessa olika begrepp.

1) Omprövning innebär att befintliga villkor för en verksamhet när som helst kan anpassas efter en domstolsprövning. Ändrade villkor får dock inte innebära att själva tillståndet för verksamhetens existens ifrågasätts. Dagens omprövningssystem innebär också att verksamheten, i detta fall elproduktionen, skyddas i lag. Det vill säga att eventuella åtgärder inte får påverka elproduktionens volym i hur stor utsträckning som helst. Åtgärderna måste stå i proportion till kostnad.

2) ”Ny prövning innebär däremot att verksamheten prövas - som om den aldrig funnits på platsen. Därmed kan villkoren i princip bli hur stränga som helst och det är fullt möjligt med beslut som innebär att tillståndet återkallas och att anläggningen därmed måste rivas. I detta förfarande skyddas inte befintlig elproduktion av lagen, varken av svensk lag eller EU-lag. Inte ens de stora kraftverken med reglerförmåga åtnjuter skydd vilket Christer Borg hävdar. Det finns helt enkelt inget inbyggt skydd vid ny prövning. Om vår trovärdighet angående detta ifrågasätts, rekommenderar vi att ställa frågan till Advokatsamfundet.

Det är alltså förslaget om ”ny prövning” som vår främsta kritik handlar. Detta eftersom:

• Ny prövning inte tillgodoser egendomsskyddet eller rättssäkerheten, vilket också Advokatsamfundet påtalat i sitt remissvar. De menar att den föreslagna regleringen till och med kan stå i strid med Europakonventionen.

• Vi riskerar en kraftig minskning av befintlig elproduktion med mycket låga utsläpp av koldioxid, just eftersom det vid ny prövning inte finns något skydd av befintlig produktion. Och återigen: inte ens de stora kraftverken med betydande reglerförmåga föreslås ges speciellt skydd.

• Vi anser att tid och pengar ska användas för att identifiera och åtgärda miljöproblem där det behövs bäst och inte för en rutinmässig prövning som riskerar värdefull elproduktion. Åtgärderna måste stå i proportion till nytta och kostnad, för både verksamhetsutövarna och samhället.

Christer Borg ställer vidare frågan om vi vill att vattenkraften ska ha specialprövning eller ett eget system för prövning. Vattenkraftföretagen bör få sina villkor prövade enligt befintligt omprövningssystem - precis som alla andra industrier och branscher - istället för att alla ska behöva söka tillstånd som om verksamheten inte existerar.

Vi är medvetna om att stora delar av vattenkraften har funnits sedan decennier och att de därför inte tillståndsprövats enligt miljöbalken. Samma gäller för många andra verksamheter och industrier. Men som Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar: Berörda verksamheter blir således underkastade en fullständig tillståndsprövning, trots att de vid införandet av miljöbalken ansetts inneha rättskraftiga tillstånd.

Låt oss avslutningsvis slå fast att all produktion - såväl stor- som småskalig vattenkraft - ingår i varje företags balanshållning. Eftersom vädrets makter gör att prognostiserad balans inte alltid kan uppnås, måste Svenska Kraftnät gå in och balansera systemet. Då används den storskaliga vattenkraften men det innebär alltså inte att den småskaliga saknar betydelse för balanshållningen. I Sveriges elbalans ingår all elanvändning och all elproduktion och den småskaliga vattenkraften är viktig när de balansansvariga företagen ska göra sitt jobb.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi

Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Elproduktion

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev