Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Energibesparingar i miljonprogrammet överdrivs

Svulstiga löften från politiker och energikonsulter om att framtida energibesparingar kan betala omfattande investeringar i miljonprogrammet håller inte. Därför krävs nya åtgärder om vi ska lyckas halvera energiförbrukningen i landets bostadsområden.

Publicerad: 20 oktober 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Miljonprogrammet

Energianvändningen i landets bostadsområden ska halveras till år 2050. Det är ett mycket viktigt mål som de kommunala bostadsbolagen är angelägna att kunna bidra till. Men när en del politiker, företrädare för byggbranschen och energikonsulter med lättsam självklarhet gör utfästelser om att framtida energibesparingar kan finansiera omfattande upprustningar av miljonprogrammets fastigheter, skapar det problem. Verkligheten ser tyvärr inte så ut.

En ny rapport från bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), ”Lönsam energieffektivisering – myt eller möjlighet”, identifierar flera faktorer som försvårar lönsamheten i renoveringar med energieffektivisande åtgärder.

1. Energikonsulterna definierar lönsamhet på olika sätt och ger vitt skilda förslag på vilka åtgärder som ska sättas in.
En konsult bär inte något ansvar för sina förslag, det är fastighetsägaren som måste ta konsekvenserna om åtgärderna ger sämre resultat än den teoretiska beräkningen. Om förslagen dessutom ser mycket olika ut beroende på vilken konsult som ger dem, försvåras fastighetsägarens beslut ytterligare. När det kommer till stora investeringar vill ett bostadsföretag självklart vara trygg i förvissningen om att man satsar på rätt åtgärder, därför behövs en större samsyn bland energikonsulterna. SABO kan också konstatera att bostadsbolagen balanserar mellan höga miljöambitioner och att klara bolagens ekonomi. De flesta av dem behöver prioritera de åtgärder som snabbt ger pay-off och direkta resultatförbättringar.

2. Energileverantörernas priser och taxekonstruktioner försvårar möjligheterna att spara pengar på energieffektivisering.
Prisutvecklingen är svår att förutsäga, vilket ger bostadsbolagen problem när de ska räkna på hur mycket pengar som sparas när energianvändningen minskar. Dessutom är andelen fasta taxor hög i stora delar av landets kommuner, vilket ger svaga incitament för att spara pengar genom att minska användningen av energi. SABO anser att de politiker som styr kommunala energibolag samt de privata bolagens ägare, bör se över hur de med trovärdighet kan förespråka ambitiösa miljömål i kombination med sina rådande priskonstruktioner.

3. Förutsättningarna att spara energi skiljer sig åt beroende på fastighetens status och tidigare åtgärder. En fastighetsägare har inte alltid möjlighet att genomföra de åtgärder som är bäst för att spara energi, till exempel på grund av fastighetens kulturvärde. Det är också vanligt att man bytt ut och åtgärdat byggnadsdelar löpande, vilket gör det svårare att motivera en totalupprustning då den tekniska livslängden inte är slut på alla delar. Detta måste både bostadsbolagens ägare och den verkställande ledningen ta med i beräkningen för varje renoveringsprojekt.

4. Hyresgästerna i miljonprogrammet har ofta en svag ekonomi och klarar inte av höga hyreshöjningar som en följd av stora upprustningar.
Alla renoveringsåtgärder leder inte till märkbara förbättringar i hyresgästernas omedelbara boendemiljö. Det påverkar naturligtvis hur mycket, och för vad, de är villiga att betala. SABO anser att fastighetsägare och hyresgäster gemensamt bör diskutera möjligheten att införa individuell mätning och debitering för att stärka incitamenten för att ändra beteenden som minskar både energianvändningen och kostnaderna.

Energianvändningen i landets bostadsbebyggelse måste med stor nödvändighet minska. Just därför har vi inte råd att hålla oss till allt för förenklade, optimistiska föreställningar om lönsamheten vid energieffektivisering så som förutsättningarna ser ut idag. Vi kan konstatera att många bostadsföretag i landet kommer att få stora problem med att nå målet om en halverad energianvändning i bostadssektorn år 2050. Det är därför hög tid att politiker från alla partier, byggbranschen, energikonsulter, kommunala och privata energileverantörer samt fastighetsägare möts och gemensamt diskuterar fram hållbara lösningar som gör det möjligt att nå målet.

SABO är villig att påbörja den diskussionen snarast. Är ni?

Sophia Matsson-Linnala mfl, Chef Ekonomi och Finans SABO

Petter Jurdell, Chef Fastighetsutveckling SABO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljonprogrammet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev