söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

En smartare avfallshantering gör det lättare att göra rätt

För att minimera miljöpåverkan av vårt avfall måste vi antingen återvinna materialet eller energin. Men för att nå dit behöver vi en smart hantering av hushållsavfallet - en hantering som gör det lätt för människor både att göra rätt och att minska mängden avfall, skriver Weine Wiqvist, Avfall Sverige och Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme.

Publicerad: 25 mars 2014, 15:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

Vi är alla avfallsproducenter och det är vår konsumtion som skapar avfallet. Är avfall ett problem eller en resurs? Hamnar det på fel ställe är det definitivt ett problem. Men om vi återanvänder, materialåtervinner eller gör energi av avfallet blir det i stället en resurs. Det bästa är dock om avfallet inte uppstår. Här har vi alla ett ansvar.

På senare tid har materialåtervinning och energiåtervinning av avfall varit föremål för ett antal nyhets- och debattartiklar. Där har bland annat framförts att det är kommunernas investeringar i energiåtervinning, läs förbränningsanläggningar för avfall, som lägger krokben för engagemanget att öka materialåtervinningen.

Det finns inget belägg för att kommunernas intressen att energiutvinna avfall gör att materialåtervinningen minskar. Tvärtom visar rapporten Energiåtervinning har en viktig roll för ökad materialåtervinning (Avfall Sverige 2013) att material- och energiåtervinning ur avfall går hand i hand. I dag återvinns ungefär hälften av avfallet som material och hälften som energi. Det är beklagligt om människor börjar misstro systemet och misstänka att sorteringen inte tjänar något till. För det gör den.

I Helsingborg finns Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Filbornaverket som togs i drift 2013 omvandlar utsorterat avfall från hushåll och industri till värme och el. Helsingborg har dessutom infört fastighetsnära insamling för att underlätta för hushållen att sortera sitt avfall. Merparten av villahushållen omfattas idag av systemet. Riksgenomsnittet för insamlat material för återvinning är i Sverige 76,6 kg per invånare. I Helsingborg är den siffran 114,7 kg. Detta visar tydligt att energiåtervinning och materialåtervinning inte behöver stå i motsatsförhållande till varandra.

Men om avfallsmängderna minskar till exempel till följd av ökad utsortering till materialåtervinning - riskerar man då inte att stå utan bränsle? Om avfallsmängden minskar får man helt enkelt använda andra bränslen. Eller importera avfall. I Europa läggs i dag 150 miljoner ton avfall på deponi. När vi i stället importerar brännbart, sorterat avfall från länder där det annars skulle ha deponerats löser vi ett gemensamt problem. Miljöfrågan känner inga nationella gränser. Under överskådlig tid kommer energiåtervinning att behövas som ett komplement till materialåtervinning. Det beror helt enkelt på att det finns avfall som vare sig är möjligt eller lämpligt att samla in för att materialåtervinna och att länder i EU inte har egen kapacitet att själva ta hand om sitt avfall på ett miljöriktig sätt.

Materialåtervinningen ökar inte längre i Sverige. Men det gäller att finna de verkliga orsakerna till detta i stället för att spekulera. Förklaringen står inte att finna i energibolagens eller kommunernas påstådda jakt på billigt bränsle. På grund av insamlingssystemets utformning, det tudelade ansvaret för insamling av hushållsavfall och medborgarnas beteende sorteras inte allt återvinningsbart avfall ut. Förpackningar och returpapper, som ska gå till materialåtervinning, slängs i stället i soppåsen. Det är en misshushållning med resurser som vi inte kan acceptera.

Avfallsutredningen från 2012 föreslog att kommunerna skulle få ansvar för insamling av allt hushållsavfall, även förpackningar och returpapper och att fastighetsnära insamling som sker i Helsingborg, skulle bli normen. Med en huvudman skulle nya insamlingssystem komma till stånd, servicen förbättras och återvinningen öka. Regeringen väntas komma med besked före sommaren om man tänker genomföra utredningens förslag.

Så länge vi har avfall måste vi minimera dess miljöpåverkan. För att nå så långt det går behöver vi en smart hantering av hushållens avfall som gör det lätt för människor att göra rätt. Men det övergripande målet är att minska mängden avfall som uppstår. Och här har vi alla en viktig uppgift, tillsammans!

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev