Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Dyrt för skattebetalarna med osmarta lampor

Belysning är ett område med stor potential för minskad energianvändning. Men trots att det finns energieffektiv teknik så utnyttjas den inte tillräckligt, visar en ny rapport. Trots att stat, kommuner och landsting ska vara föregångare i energieffektivisering har de fortfarande allt för mycket föråldrad belysning i sina lokaler. Det vinner varken miljön eller skattebetalarna på, skriver Magnus Frantzell.

Publicerad: 7 februari 2014, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Energieffektivisering är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska klimatpåverkan, bland annat enligt Internationella energirådet IEA. I bygg- och fastighetssektorn i Sverige måste den årliga energianvändningen minska med 30 TWh till år 2020 för att vi ska nå de nationella målen för energieffektivisering. Belysning har långt större energisparpotential än någon annan åtgärd inom fastigheter, och därför kan investeringar i modern smart belysning ge en påtaglig energieffektivisering – från dag ett. Att välja energieffektiva belysningslösningar med styrning lönar sig i ett totalkostnads- eller livscykelperspektiv, trots att det innebär ett högre inköpspris. Detta eftersom drifts- och underhållskostnaderna blir lägre.

I rapporten Bättre belysning i byggnader som nyligen tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten, konstateras att en avgörande faktor till att den energieffektiva belysningstekniken inte utnyttjas tillräckligt är att så kallat split incentive råder. Det vill säga att den som renoverar eller bygger fastigheten inte är den som ska bruka den när den är färdigställd. I sådana fall finns inte något incitament för en högre investering som kan innebära en låg driftskostnad.

Men för stat, kommuner och landsting är situationen annorlunda då de både är beställare och samtidigt driver verksamheter i sina egna lokaler. De som ska vara föregångare i energieffektivisering har allt att vinna på att få ner energiförbrukningen, inte minst för att kunna hushålla bättre med skattebetalarnas pengar. Som beställare har de därför en nyckelroll och ett stort ansvar för att ställa tydligare krav på energieffektiv belysning vid renovering och nybyggnation. Men enligt Energimyndigheten har 82 procent av vårdlokalerna, 73 procent av skolorna och 46 procent av kontoren ålderdomliga belysningssystem. Trots att effektiviseringspotentialen är hela 80 procent och att det redan finns energieffektiv teknik så utnyttjas den alltså inte. Även vid nybyggnation väljer man ofta bort den belysningslösning som på sikt är mest energieffektiv.

Att säkerställa livscykelperspektiv vid upphandling av belysningssystem är centralt för att minska energiförbrukningen. Men även om man från början upphandlat smart belysningsteknik sker det tyvärr alltför ofta att en entreprenör byter ut det föreskriva belysningssystemet mot ett med lägre inköpspris och sämre energiprestanda. För att komma till rätta med det föreslås det i rapporten ovan att det förtydligas i bygghandlingarna vem som får godkänna ett utbyte. På så vis har beställaren bättre kontroll över de ändringar som sker. Men en sådan lösning kräver likväl en stark beställare som inte släpper kontrollen och hela tiden ser vinsterna med att utgå från belysningsprodukternas totala livscykel.

På grund av alla gamla belysningssystem i offentliga lokaler slösar vi bort en stor del av den energi som behövs för belysningen i våra kontor, skolor och sjukhus. Stat, kommuner och landsting är ofta både beställare och ansvariga för att betala den slutliga driftnotan. Därför bör de agera föredömen och utnyttja de energieffektiva lösningar som redan finns. För om ingenting görs kommer både miljön och alla skattebetalare få betala ett orimligt högt pris – alldeles i onödan.

Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Energieffektivisering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev