Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Direkt hot mot miljön lägga ned Bromma

Flyget målas ofta upp som ett stort miljöproblem och lösningen brukar vara att vi ska flyga mindre eller till och med helt sluta flyga. Men gör vi det går alla de positiva värden – socialt, kulturellt och ekonomiskt – som resandet och flyget för med sig förlorade, skriver Handelskammarens Maria Rankka i en replik till Vänsterpartiet.

Publicerad: 9 juni 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikInfrastrukturinvesteringarTransporterBromma

REPLIK Gruppledaren för Vänsterpartiet i Stockholms stad Ann-Margarethe Livh m fl skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle 2 juni att Handelskammarens och näringslivets engagemang för att bevara Bromma flygplats och stärka infrastrukturen i huvudstadsregionen innebär ett hot mot miljön.

Stockholm är en snabbt växande stad, vilket i grunden är positivt för miljön. Det är mer energieffektivt att vi bor tätt i städer än utspritt. De företag som finns i regionen, men också på andra håll i landet, är i behov av bra infrastruktur. Där är flyget en viktig del. Utan goda flygförbindelser kommer tillväxten att bli lägre och jobben färre. Det är ett direkt hot mot miljön. Tillväxt och utveckling behövs om vi ska komma fram med nya lösningar på de miljöproblem vi står inför, men också för att vi ska ha råd att investera i teknik som redan finns och som kan förbättra miljön.

Flyget målas ofta upp som ett stort miljöproblem och lösningen brukar vara att vi ska flyga mindre eller till och med helt sluta flyga. Men gör vi det går alla de positiva värden – socialt, kulturellt och ekonomiskt – som resandet och flyget för med sig förlorade.

Glädjande nog händer det mycket positivt. Ann-Margarethe Livh och hennes medskribenter verkar helt ha missat att det just nu pågår ett genomgripande utvecklingsarbete på flygområdet som bland annat innebär en kraftig minskning av utsläpp. Flygkoncernen Braathens som står för ungefär hälften av det reguljära flyget på Bromma kommer 2016 att ha bytt ut hela sin flygplansflotta, vilket minskar koldioxidutsläppen med närmare 40 procent per säte. Bullerutbredningen reduceras samtidigt med 75 procent jämfört med dagens situation. Dessutom ligger Sverige i framkant när det gäller att utveckla metoder för så kallade ”gröna inflygningar”, vilka minskar bränsleförbrukningen vid landning kraftigt. Swedavias flygplatser är miljöcertifierade enligt hårda EU-krav.

Skribenternas krav på att lägga ner Bromma flygplats är direkt tillväxtfientligt. Strypt tillgänglighet till följd av strypta kommunikationer hindrar företag från att utvecklas och generera tillväxt och välfärd. Med stagnerad tillväxt är det som illa nog får stryka på foten, just kostsamma investeringar i energieffektivisering och andra klimatåtgärder. Det är allmänt känt att ekonomisk tillväxt är en grundläggande förutsättning för satsningar på en bättre miljö.

Ann-Margarethe Livh menar vidare att Handelskammarens genomförda opinionsundersökning – som visar att en majoritet av stockholmarna vill bygga både Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse – borde ha ställt dessa vägbyggen mot en utbyggnad av kollektivtrafiken. Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna i Europa. Stockholm behöver i infrastrukturväg mer av allt.

Glädjande nog behöver vi inte välja. Vi har råd att investera i både vägar och kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Det finns redan i dag fullt finansierade överenskommelser där Stockholm blir både en Förbifart och nio nya tunnelbanestationer rikare.

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev