Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Det byggs för få hyreslägenheter

Hyresrätten har länge fått stå tillbaka på bostadsrättens bekostnad. Men nu är det rätt läge att skifta fokus i den kommunala bostadspolitiken och få fart på byggandet av hyreslägenheter.

Publicerad: 19 mars 2012, 11:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Efterfrågan på hyresrätter ökar men nybyggnationen släpar kraftigt efter. För att förändra detta tillstånd behövs stimulansåtgärder även om de av SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna förslagna skattelättnaderna genomförs.

Hyresrätten har länge fått stå tillbaka för bostadsrätten. De kommunägda bostadsföretagen har på många håll varit restriktiva med nyproduktion medan man minskat sitt bestånd och uppmuntrat sina kunder att bilda bostadsrättsföreningar. Många hushåll har inte varit rätt rustat för att ge sig in i dessa transaktioner. Rent beklämmande har det varit att se hur finansföretag skapat en affärsidé kring att ge dyra lån till de minst rustade hushållen!

Nu är rätt läge att skifta fokus i kommunal bostadspolitik. Nya hyresfastigheter måste alltid byggas. Marknaden är given. Hyresrätten är överlägsen för många hushåll. Många av de kommunala fastighetsföretagen har nu ett gyllene tillfälle att träda in som starka beställare när byggbolagen letar efter arbetsuppgifter. Priserna kan pressas med skickliga upphandlingar.

Förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter har inte varit speciellt goda under en längre tid. De gyllene åren under byggboomen har omöjliggjort prispress i produktionsledet. Det har varit lätt att få hushållen att överta finansieringskostnader i tron att en ny lägenhet alltid kommer att stiga i värde. Politiker har talat väl om bostadsrättens välsignelser. Kommunerna har kunnat ta bra betalt för mark där bostadsrätter skulle byggas. Ett drivhus för ständigt stigande bostadskostnader, allt större yta per boende och allt lyxigare lägenheter.

Det har länge hävdats att det är svårt, eller rent av omöjligt, att bygga hyresrätter och samtidigt få ekonomi i byggandet. Fler hyresrätter behövs - än mer nu när allt fler inser att en överhettad marknad för bostadsrätter är alltför äventyrlig för många hushåll. Även om ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt har toppat kommer sådana processer alltid att fortgå även utan politiska prioriteringar. Det är ett motiv att stimulera till nyproduktion av hyresrätter för att bibehålla marknadens mångfald. En tredjedel bostadsrätter, en tredjedel hyresrätter och en tredjedel villor är ingen dålig mix på en kommuns bostadsmarknad.

För att stimulera nybyggnation av hyresrätter menar vi att riksdagen nu bör överväga att skattebefria fastighetsföretag för de reavinster som uppstår vid försäljning av hus till den del reavinsten återinvesteras i nybyggda hyresfastigheter. Förslaget kan eventuellt utökas till att gälla även omfattande renoveringar av hyresfastigheter. Ett enkelt sätt att administrera förslaget kan tänkas vara genom fonder liknande dagens periodiseringsfonder.

Ett argument mot en sådan skattebefrielse är att den bidrar till att låsa in kapital för fortsatt användning inom just bostadssektorn. Vi kan inte se detta som en avgörande nackdel. Med växande befolkning och befolkningsomflyttningar måste bostadssektorn alltid tillföras nytt kapital. Varför skall man då dränera den sektorn genom att beskatta pengar som lösgjorts för nya investeringar?

Kostnaden för staten är rimligen inte alls kännbar jämfört med andra alternativ till stimulansåtgärder som tidigare gav oss så kallade Danellgropar och Odellplattor. Förslaget innebär även indirekt en stimulans till byggföretag som behöver underlag för att behålla sin produktionskapacitet under en lågkonjunktur.

Lars Bergstig mfl, Gruppledare (FP) Järfälla

Per-Erik Burrau, Styrelseledamot (FP) Järfällahus AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev